Denní zamyšlení s Písmem

23. 8. 2014

23. 8. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ještě spíte a odpočíváte?


Tu s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům: „Počkejte zatím zde, já půjdu dál, abych se modlil.“
Vzal s sebou Petra a oba syny Zebedeovy; tu na něho padl zármutek a úzkost.
Tehdy jim řekl: „Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou!“
Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se: „Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.“
Potom přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi: „To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou?
Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé.“
Odešel podruhé a modlil se: „Otče můj, není-li možné, aby mne ten kalich minul, a musím-li jej pít, staň se tvá vůle.“
A když se vrátil, zastihl je opět spící; nemohli oči udržet.
Nechal je, zase odešel a potřetí se modlil stejnými slovy.
Potom přišel k učedníkům a řekl jim: „Ještě spíte a odpočíváte? Hle, přiblížila se hodina, a Syn člověka je vydáván do rukou hříšníků.
Vstaňte, pojďme! Hle, přiblížil se ten, který mě zrazuje.“

/Mt 26,36-46/

Taky někdy usínáš? Ani ty, kteří při modlitbě usínají Ježíš nezatratil.

Zdroj: jump.cho.cz

Zobrazeno 1142×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka