Denní zamyšlení s Písmem

2. 11. 2014

2. 11. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Duše spravedlivých jsou v Boží ruce a nedotkne se jich utrpení.


Duše spravedlivých jsou v Boží ruce a nedotkne se jich utrpení.
Zdáli se být mrtví v očích lidí pošetilých, jejich smrt se pokládala za neštěstí, za záhubu jejich odchod od nás, v pokoji však přebývají.
I když se lidem zdálo, že jsou trestáni, jejich naděje byla plná nesmrtelnosti.
Po lehkém trestu dojdou velkých dobrodiní, vždyť Bůh je pouze zkoušel a shledal, že ho jsou hodni.
V tavicím kelímku je zkoušel jak zlato, jako dokonalá oběť se mu zalíbili.
V čase, kdy budou odměněni, zazáří, jako jiskry proběhnou obilnými stébly.
Budou soudit pohany a ovládnou národy a Pán jim bude navěky králem.
Ti, kdo v něj doufali, poznají pravdu, kdo byli věrní, setrvají u něho v lásce, protože popřává svým vyvoleným lásku a smilování.

/Mdr 3,1-9/

Dnešní první čtení je plné naděje. Naděje, že zemřelí jsou v Božích rukou a setrvávají v pokoji. Naděje, že i my se k nim jednou připojíme.

Zamyšlení nad dnešním evangeliem najdeš v rubrice e-neděle.

Zobrazeno 831×

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka