Denní zamyšlení s Písmem

14. 12. 2014

14. 12. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu.


Stále se radujte,
v modlitbách neustávejte.
Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.
Plamen Ducha nezhášejte,
prorockými dary nepohrdejte.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte;
zlého se chraňte v každé podobě.
Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.
Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.

/1 Sol 5,16-24/

Docela rozumná logická otázka zní: „Proč se modlit vytrvale, proč opakovat v modlitbě totéž, když Bůh stejně všechno ví?“ Na to už vtipně odpověděl svatý Augustin, že vytr¬valost v modlitbě není nutná kvůli Bohu, ale kvůli nám. Pána Boha opravdu nepřesvěd¬číme o své pravdě (a kdyby to bylo možné, bylo by to dost zlé...). Především my sami potřebujeme vytrvat v důvěře. A nejen to. Modlitba nás s Bohem spojuje. Je to komu¬nikace, která upevňuje vzájemný vztah, je-li nesena láskou a důvěrou. V upřímné a vytrvalé modlitbě člověk stále staví Boha na první místo. Opakovaně uznává a vyznává Boží suverenitu a svou závislost. Tak modlitba buduje víru a vede k moudrosti, která se nepodobá lidské vychytralosti. Také může toho, kdo se modlí, zbavovat pýchy, která je v podstatě nepravdou. Člověk si totiž mnohdy rád pyšně zakládá na své nezávislosti. I hledání šikovné pomoci může být projevem této touhy. Křesťanská modlitba ale nevidí v Bohu nějakého pomocníčka. Uznává ho jako suverénního Pána. Když se modlíme, máme být především těmi, kdo se dávají Bohu k dispozici, kdo chtějí stát ve světě za „Božími zájmy“. Modlitba je prostě projevem víry a víru vyžaduje. Tato naše víra ovšem není jen nějakou lidskou dovedností. Je ovocem Ducha Svatého, který v člověku působí, a je také podporována vírou druhých. Proto je tak důležitá staletá zkušenost církve, že se potřebujeme modlit ve společenství křesťanů a že se právě tak potřebujeme modlit sami, „v komůrce svého srdce“. Oba tyto způsoby modlitby jsou důležité a navzájem se podporují.

(Apoštol Pavel s Alešem Opatrným, KNA 2008)

Snažím se modlit nejen sám, ale toužím také po modlitbě ve společenství?

Zdroj: Průvodce adventem 2014, připravila brněnská diecéze

 

Zobrazeno 1193×

Komentáře

marionette

jedno z nejkrásnějších čtení! ...

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka