Denní zamyšlení s Písmem

15. 12. 2014

15. 12. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vyjde hvězda z Jakuba, povstane žezlo z Izraele.


Když se Bileám rozhlédl, spatřil, jak Izrael táboří kmen vedle kmene. Tu se ho zmocnil Boží duch
a on pronesl svou průpověď: „Výrok Bileáma, syna Beórova, výrok muže jasnozřivého,
výrok toho, jenž slyší řeč Boží, jenž mívá vidění od Všemocného; když upadá do vytržení , má odkryté oči.
Jak skvělé jsou tvé stany, Jákobe, tvé příbytky, Izraeli!
Rozprostírají se jako úvaly, jako zahrady nad řekou, jako vonné stromoví vysázené Hospodinem, jako cedry při vodách.
Z jeho věder se řinou vody, jeho símě je hojně zavlažováno, jeho král bude vyvýšen nad Agaga, jeho království bude povzneseno.
I pronesl svou průpověď: „Výrok Bileáma, syna Beórova, výrok muže jasnozřivého,
výrok toho, jenž slyší řeč Boží, jenž má poznání od Nejvyššího, jenž mívá vidění od Všemocného; když upadá do vytržení , má odkryté oči.
Vidím jej, ne však přítomného, hledím na něj, ne však zblízka. Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele. Protkne spánky Moába, témě všech Šétovců.

/Nm 24,2-7.15-17a/

Apoštol Pavel napsal: „Nevíme, jak se modlit...“ A dodává: „...ale Duch Svatý přichází na pomoc naší slabosti a modlí se v nás.“ Tvoje srdce si to těžko dokáže představit, ale jeho Duch je v tvém nitru v neustávající činnosti. Modlitba je někdy duchovní zápas, někdy je to odevzdání celého bytí. V některé chvíli je jakoby prostým spočinutím v Bohu, v tichosti. A v tom je možná jeden z vrcholů modlitby. Bůh nevyžaduje při modlitbě mimořádné výkony nebo nadlidské úsilí. V dějinách křesťanství žilo tolik věřících z pramenů víry v modlitbě, která byla velice chudá na slova.

(Chantal Joly – Modlitba s Rogerem, KNA 1997)

Boží věci nám Pán v modlitbě ukazuje jakoby zdálky, abychom po nich mohli zatoužit, ale nemáme je ve svém vlastnictví.

Zdroj: Průvodce adventem 2014, připravila brněnská diecéze

 

Zobrazeno 795×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka