Denní zamyšlení s Písmem

23. 12. 2014

23. 12. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům.


„Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, praví Hospodin zástupů.
Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Bude jako oheň taviče, jako louh těch, kdo bělí plátno.
Tavič usedne a pročistí stříbro, pročistí syny Léviho a přetaví je jako zlato a stříbro. I budou patřit Hospodinu a spravedlivě přinášet obětní dary.
Obětní dary Judy a Jeruzaléma budou pak Hospodinu vítány jako za dávných dnů, jako v dřívějších letech.
Hle, posílám k vám proroka Elijáše, dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný.
On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi klatbou.“

/Mal 3,1-4.23-24/

Potřebujeme, aby mládež měla mistry rozlišování, a v rozlišování se již rýsuje budoucnost. Setkání mladých se starými je tedy klíčové, aby si osvojili paměť lidu a rozlišování přítomnosti. Je zapotřebí mistrů rozlišování, duchovních rádců. Tady je v souvislosti s předáváním víry mladým lidem důležitý apoštolát takříkajíc od těla k tělu. Rozlišování v přítomnosti nelze konat bez dobrého zpovědníka, dobrého duchovního vůdce, který se věnuje až do omrzení tomu, že hodiny a hodiny naslouchá mladým…

(papež František, promluva 1.3.2014)

Existuje v naší rodině propojení generací, dialog mezi generacemi? Učíme se tento dialog podporovat: v předávání životní zkušenosti a moudrosti (paměti); v rozlišování přítomného a v utopii budoucího?

 

Zdroj: Průvodce adventem 2014, připravila brněnská diecéze

 

Zobrazeno 1047×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka