Denní zamyšlení s Písmem

3. 12. 2014

3. 12. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Zničí smrt navždy, Pán, Hospodin, setře slzy z každé tváře.


Hospodin zástupů připraví na této hoře všem národům hostinu tučnou, hostinu s vyzrálým vínem, jídla tučná s morkem, víno vyzrálé a přečištěné.
Na této hoře odstraní závoj, který zahaluje všechny národy, přikrývku, která přikrývá všechny pronárody.
Panovník Hospodin provždy odstraní smrt a setře slzu z každé tváře, sejme potupu svého lidu z celé země; tak promluvil Hospodin.
V onen den se bude říkat: „Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil. Je to Hospodin, v něhož jsme skládali naději, budeme jásat a radovat se, že nás spasil.“
Ruka Hospodinova spočine na této hoře, ale Moáb bude zašlapán.

/Iz 25,6-10a/

Konečně se i u nás prosazuje trend říkat nemocným pravdu o jejich stavu, ale vždy při zachování naděje. Formulace je to trochu šalamounská a v praxi to nebývá vždy snadné. Je vůbec možné být pravdivý a zachovat naději, když ta se upíná pouze k existenci pozemské a lékař vidí, že smrt je na dohled? Není nakonec nezbytnou podmínkou naděje především víra? (O naději s Marií Svatošovou)

Naděje je jako slunce pro život. Pokud přestane slunce svítit, zanikne velmi brzy život. Dante na bránu pekla, na místo věčné smrti, umístil nápis: „Zanech vší naděje.“ Pán je naší nadějí, kterou můžeme vidět i přes naše slzy.

Zdroj: Průvodce adventem 2014, připravila brněnská diecéze

 

Zobrazeno 1000×

Komentáře

Thompson

Tak mě napadá asociace k doprovodnému textu - pravdivý stav a naděje... no... mě zase připadá, že jsme si odvykli umírat. Je trochu nemyslitelné, když někdo přijde do nemocnice, aby umřel, vždyť se tam šel vyléčit... ale to jen tak na okraj.

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka