Denní zamyšlení s Písmem

6. 12. 2014

6. 12. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Když viděl zástupy, bylo mu jich líto.


Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu.
Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře.
Tehdy řekl svým učedníkům: „Žeň je velká, dělníků málo.
Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“
Zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Těchto Dvanáct Ježíš vyslal a přikázal jim: „Na cestu k pohanům nevstupujte, do samařské obce nechoďte;
jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského.
Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské.
Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.

/Mt 9,35-10,1.5-8/

Lidé, kteří přicházejí, vědí, že církev díky pomazání Duchem Svatým opatruje odkaz Ježíšova pohledu. A my jej máme nabízet všem. Když přijdou lidé do farnosti, jaký postoj musíme mít? Nejprve musíme přijmout všechny velkodušně, s otevřeným srdcem jako v rodině a prosit Pána, aby nás uschopnil mít účast na těžkostech a problémech, s nimiž se často setkávají. Máme mít srdce Ježíše, který „když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře“ (Mt 9,36). Uviděl zástupy a pocítil soucit. Rád sním o církvi, která žije Ježíšovým soucitem. (papež František, promluva na sympoziu římské diecéze 16. 6. 2014)

Ježíši, dej prosím, ať vidím svět tvým pohledem, který ve mně probudí tvůj soucit a čin.

Zdroj: Průvodce adventem 2014, připravila brněnská diecéze

 

Zobrazeno 1185×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka