Denní zamyšlení s Písmem

17. 3. 2015

17. 3. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vstaň, vezmi své lehátko a choď!


Potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma.
V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, a u něho pět sloupořadí.
V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých.
Byl tam i jeden člověk, nemocný již třicet osm let.
Když Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouho nemocen, řekl mu: „Chceš být zdráv?“
Nemocný mu odpověděl: „Pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde.“
Ježíš mu řekl: „Vstaň, vezmi své lože a choď!“
A hned byl ten člověk uzdraven; vzal své lože a chodil. Toho dne však byla sobota.
Židé řekli tomu uzdravenému: „Je sobota, a proto nesmíš nosit lože.“
Odpověděl jim: „Ten, který mě uzdravil, mi řekl: Vezmi své lože a choď!“
Zeptali se ho: „Kdo je ten člověk, který ti řekl: Vezmi je a choď?“
Ale uzdravený nevěděl, kdo to je, neboť Ježíš se mu ztratil v zástupu, který tam byl.
Později vyhledal Ježíš toho člověka v chrámě a řekl mu: „Hle, jsi zdráv. Už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího!“
Ten člověk šel a oznámil Židům, že je to Ježíš, kdo ho uzdravil.
A proto Židé začali Ježíše pronásledovat, že takové věci dělal v sobotu.

/Lk 18,9-14/


Bůh nás miluje a neumí nic jiného. Je Bohem milosrdenství.

 

Zdroj:http://www.biskupstvi.cz/storage/akt/pruvodcePostem2015.pdf

Zobrazeno 697×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka