Denní zamyšlení s Písmem

6. 3. 2015

6. 3. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kámen, který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním.


Poslyšte jiné podobenství: Jeden hospodář vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal v ní lis a vystavěl strážní věž; potom vinici pronajal vinařům a odcestoval.
Když se přiblížil čas vinobraní, poslal své služebníky k vinařům, aby převzali jeho díl úrody.
Ale vinaři jeho služebníky chytili, jednoho zbili, druhého zabili, dalšího ukamenovali.
Znovu poslal jiné služebníky, a to více než předtím, ale naložili s nimi právě tak.
Nakonec k nim poslal svého syna; řekl si: ‚Na mého syna budou mít přece ohled!‘
Když však vinaři shlédli syna, řekli si mezi sebou: ‚To je dědic. Pojďte, zabijme ho, a dědictví připadne nám!‘
Chytili ho, vyvlekli ven z vinice a zabili.
Když nyní přijde pán vinice, co udělá těm vinařům?“
Řekli mu: „Zlé bez milosti zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odvádět výnos v určený čas.“
Ježíš jim řekl: „Což jste nikdy nečetli v Písmech: ‚Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným; Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích‘?
Proto vám pravím, že vám Boží království bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce.
Když slyšeli velekněží a farizeové tato podobenství, poznali, že mluví o nich.
Hleděli se ho zmocnit, ale báli se zástupů, protože ty ho měly za proroka.

/Mt 21,33-43.45-46/


Ježíš podrží stavbu našeho života a dá jí pevnost.

 

Zdroj:http://www.biskupstvi.cz/storage/akt/pruvodcePostem2015.pdf

Zobrazeno 733×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka