Denní zamyšlení s Písmem

27. 6. 2015

27. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Nebudeš mít jiného boha mimo mne... Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit."


„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.
Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující . Stíhám vinu otců na synech i do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,
ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají."

/Dt 5, 6-10/

Mojžíš mluví k lidu před příchodem do země zaslíbené. Tam bude žít izraelský lid v hojnosti, ve srovnání s tím, co měl na poušti. Setká se s národy, které se klaní mnoha jiným bohům. Do toho všeho jim Mojžíš ukládá nejdůležitější přikázání-pravdu: Je jen jediný Bůh, kterému se má Izrael klanět. K tomuto Bohu má přilnout celým svým srdcem a ničím se nenechat odloučit. Dnes je situace podobná. Žijeme v hojnosti, jsme zajištěni. A žijeme obklopeni spoustou lidí, kteří uctívají mnoho jiných bohů. I dnes je platná tato výzva k přilnutí k Hospodinu, který jediný je Pán a jehož vláda vede k životu. Pojmenuj si konkrétní skutečnosti, kterým cítíš, že otročíš, které Ti berou svobodu. Můžeš je dnes Bohu odevzdat./em>

Zdroj: jump.cho.cz 

Zobrazeno 933×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka