Denní zamyšlení s Písmem

10.9.2019

10. 9. 2019 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…pevně se držte víry…“


„Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.“/Kol 2,6-7/

Co to pro Tebe znamená „držet se víry“?

1. čtení: Kol 2,6-15
žalm: Žl 145
evangelium: Lk 6,12-19

 

Zobrazeno 1250×

Komentáře

Matonick

Co pro mne znamená „držet se víry“? Pro mne, křesťana, to znamená bez jakýchkoliv pochybností věřit v Boha, což je neoddělitelně spojeno s vírou v jeho Syna. Věřím v Ježíše Krista, protože on sám je Bůh. Sám Pán řekl: „Věříte v Boha, věřte i ve mne“ (Jan 14,1) A uvěřit v Ježíše Krista jako v Boha může jen člověk, který má podíl na jeho Duchu. On zjevuje, kdo je Ježíš a Bůh. Jen Bůh úplně poznává Boha. Věřím v Ducha svatého, protože je Bůh. Ve společenství katolické církve nepřestávám pravidelně ve svátostech a v modlitbě vyznávat svou víru v Trojjediného Boha: Otce, Syna a Ducha svatého a prožívat víru i v praktickém životě se snahou o dodržování přikázání Desatera. Ve víře usiluji o osobní vztah s Bohem a jsem ochoten věřit Bohu všechno, co mi o sobě zjevil.

Matonick

Víra je nadpřirozený Boží dar. Vím, že abych uvěřil, jsem nezbytně potřeboval v průběhu svého života vnitřní pomoc Ducha svatého. Nebylo to až tak náročné. Vždyť člověk je tvor náboženský, touží po Bohu a je disponován Ho ve své duši přijmout.."Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme." (Žid 11,1). Touha po Bohu, sídlící v hloubi duší lidí, člověka orientuje, řídí a vrací k cíli, kterým je Bůh. Žijeme zde proto, abychom hledali a poznávali Boha, abychom ho ctili, milovali, sloužili mu a věrně při něm stáli. Náboženství zachycuje celého člověka, jeho rozum i srdce. Formuje ho a utváří celý jeho život. Věřím, že s Kristem a jeho zvěstí, dosáhlo zvěstování Boha, vztahující se ke všem lidem, svého vrcholu i závěru.

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka