Denní zamyšlení s Písmem

21.9.2019

21. 9. 2019 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…snášejte se navzájem v lásce…“


„…buďte přitom všestranně pokorní, mírní a trpěliví; snášejte se navzájem v lásce a horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení spojeni poutem pokoje.“            /Ef 4,2-3/
 

Snášet druhého v lásce je plněním Boží vůle, milosrdenstvím. Čerpejme k tomu sílu ze svátostí, Ježíš, který je v nich přítomný, dokáže být absolutně milosrdný ke všem.
 

1. čtení: Ef 4,1-7.11-13
žalm: Žl 19
evangelium: Mt 9,9-13

Zobrazeno 1000×

Komentáře

Matonick

V dnešním čtení nahlížíme do dopisu, který píše apoštol Pavel z vězení do Efezu, tamnímu křesťanskému sboru. Celý jeho dopis je zprávou o spáse a o jednotě křesťanů – v církvi, v komunitě, v rodině, v sobě samém. Prosí v něm Pána, aby Kristus přebýval skrze víru v našich srdcích, protože díky tomu teprve budeme moci poznat sílu, která se skrývá v lásce, která přesahuje cokoli. A skrze tuto lásku, která je směřována ke všem lidem na Zemi, nejen křesťanům, máme příležitost přiblížit se samotnému Bohu a dát se jím prostoupit se vší plností.

Matonick

Hledejme tedy to, co nás spojuje. A tím je náš Bůh, který nás tolik miloval, že poslal svého jediného Syna, aby nás spasil. Jednota je darem, ale také úkolem. Buďme jednotní, i když se lišíme, i když jsme každý jiný. Buďme jednotní v Duchu svatém. V tom Božím vanutí, které nám ve svém milosrdenství Bůh sesílá. Buďme jednotní ve své víře v jediného, živého a všemohoucího Boha. Buďme svázáni svazkem Božího pokoje a lásky, o které nám Ježíš říká, že láska k Bohu a bližním je tím největším Božím přikázáním, kterým se máme řídit.

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka