Denní zamyšlení s Písmem

30.9.2019

30. 9. 2019 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Hle, zachráním svůj lid…“


„Toto praví Hospodin zástupů: Hle, zachráním svůj lid ze země východní i ze země, kde slunce zapadá. Přivedu je a budou bydlet v Jeruzalémě. Budou mým lidem a já jim budu Bohem věrným a spravedlivým.“         /Zach 8,7-8/
 

Bůh je zachránce, spasitel, naše naděje. Sami bez něj se nezachráníme.
 

1. čtení: Zach 8,1-8
žalm: Žl 102
evangelium: Lk 9,46-50

Zobrazeno 929×

Komentáře

Matonick

Hospodin je skálopevně věrný své smlouvě, kterou navěky uzavřel se svým lidem. Citované verše jsou vrcholem celého úryvku z knihy proroka Zacharjáše. Je téměř hymnem na Boží moc, která se nezastavuje před žádnou překážkou. Je to oslava Hospodina,, přebývajícího uprostřed svého lidu. Proroctví je zároveň povzbuzením k naději v Hospodina, který dokáže naprosto nepředvídaně uskutečňovat v dějinách svůj úžasný záměr spásy Božího lidu, jemuž přislíbil, že ho bude s veškerou láskou milovat a ochraňovat Ohlašovaná záchrana se jistě uskuteční, protože Boží přísliby jsou naprosto spolehlivé. Nebeský Jeruzalém na Svaté Hoře bude vybudován pro nás všechny.

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka