Denní zamyšlení s Písmem

21.11.2019

21. 11. 2019 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Kdybys poznalo … co vede k pokoji!“


„Když už byl blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl: „Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji! Avšak je to skryto tvým očím.“ /Lk 19,41-42/
 

Jak velmi málo si vážíme pokoje a nehledáme ho. Často se necháváme odvést od něj různými závislostmi – na uznání bližních, práci a jiných lidských dobrech.
Pane, uzdrav nás z našich závislostí, aby naše srdce bylo naplněno pokojem.
 

1. čtení: 1Mak 2,15-29
žalm: Žl 50
evangelium: Lk 19,41-44

Zobrazeno 463×

Komentáře

Matonick

Když Ježíš vjížděl na oslátku kolem Olivové hory do Jeruzaléma, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli a volali: “Požehnaný, který přichází jako král ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech!“ (srov. Lk 19,37-38). Avšak Ježíš, žádný pokoj neočekává a nad Jeruzalémem se rozpláče. Je to jedna nemnoha epizod, při nichž Ježíš pláče. Je Synem Božím a ví o tragickém vývoji dějin Svatého města, jehož osud vnímá jako symbol osudu celého vyvoleného národa, jako naplnění Božího soudu, který už nejde odvrátit.

Matonick

Kéž byste jen věděli, co vede k pokoji! Ježíš prorocky vyjevuje běh budoucích událostí. Ježíšova slova jsou pro nás ponaučením o tom, jak máme chápat historické události. Běda nám, jestliže propaseme den Božího navštívení a neobrátíme se! Pán nás navštěvuje se svým plánem spásy. Je-li jeho navštívení pro nás záhubou, pak jedině proto, že jsme jeho nabídku spásy odvrhli.

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka