Denní zamyšlení s Písmem

4.11.2019

4. 11. 2019 0:00
Rubrika: Nezařazené

"...aby se nade všemi slitoval."


"Boží dary a povolání jsou neodvolatelná. ... Bůh totiž všecky uzavřel pod neposlušnost, aby se nade všemi slitoval."         /Řím 11,29-32/
 

Věděl, že ho zradíme. Proto dřív, než stvořil člověka, ustanovil milosrdenství. Aby žádné dary ani povolání, která měl pro lidi připravené, nikdo neztratil. 
 

1. čtení: Rim 11,29-36
žalm: Žl 69
evangelium: Lk 14,12-14

Zobrazeno 1219×

Komentáře

Matonick

Hospodin chce, aby všichni lidé došli spásy . Nemůže se tak ale stát bez poslušnosti víry, bez přijetí evangelia a bez pozorného naslouchání a přijetí Božího slova. Mnozí z nás jsou Bohu nevěrní a neposlušní. Tím se však otevírají působení Božího milosrdenství a slitovnosti. Hospodin umí zapojit do svých plánů nezdary, neposlušnost i zrady svých vyvolených. Ať jsou to židé nebo pohané. Odmítnutí evangelia ze strany židů je příčinou toho, že se brány Božího království otvírají pohanům., kteří přijímají hlásání evangelia. Ti, kteří byli poslední, zakoušejí jako první Boží milosrdenství. Platí však také, že milosrdenství, které se projevilo na pohanech, může pohnout židy, aby přijali to , co dříve odmítali. Hospodin chce totiž prokazovat milosrdenství všem (srov. Řím 11,32).

Matonick

Neposlušnost vůči Bohu, s níž má svou vlastní zkušenost každý člověk i každý národ, může sehrát pozitivní roli v Božím plánu spásy. Hospodin předpokládá všeobecné smíření zakládající se na odpuštění a obrácení těch, kteří pochybili. Je zřejmé, že Boží obdarování a povolání má trvalou platnost. Hospodinu totiž na osudu jeho vyvoleného národa nikdy nepřestalo záležet. Pavlův chvalozpěv, přečteme-li si úryvek celý, (srov. Řím 11,33-36 i nadpis kapitoly 11: „Tajemství Božího záměru“) opěvuje nezměrnou hlubinu Boží moudrosti, která všechno zaměřuje k vrcholnému cíli, jímž je konečná spása.

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka