Denní zamyšlení s Písmem

1.12.2019

1. 12. 2019 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Vyprošujte Jeruzalému pokoj…“


„Vyprošujte Jeruzalému pokoj: Kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují!“/Zl 122,6/

Pokoj potřebuje nejen Jeruzalém, ale i každý z nás. Můžeme se modlit za svatou zemi nebo celou církev… prosme o pokoj pro všechny.

1. čtení: Iz 2,1-5
žalm: Žl 122
2. čtení: Rim 13,11-14
evangelium: Mt 24,37-44

 

Zobrazeno 1022×

Komentáře

Matonick

Pokoj nemá nic společného s představou klidu a pohody, života bez jakýchkoli nesnází a bojů. Modleme se za „Pokoj Boží“, o dar vzkříšeného Pána. Je to dar, který nám získal svou smrtí a zmrtvýchvstáním – pokoj, který svět nemůže dát ani vzít. Kristův pokoj lze tedy zakoušet i uprostřed všech těžkostí a protivenství. On chce přinést svůj pokoj kdykoliv a kamkoliv. Říká nám: „Pokoj vám!“ A tímto pokojem On má moc proměnit naše pochybnosti ve víru, která nás ponese životem na naší cestě ke spáse. Ježíšovo vzkříšení nás ujišťuje o tom, že Kristův pokoj proměňuje lidské životy. Vzkříšený Ježíš klepe také na naše srdce a nabízí pokoj. On nabízí proměnu pochybností v pevnou víru.

Matonick

Vyznávejme Mu v modlitbě naše pochybnosti, nejistoty, obavy či cokoliv jiného. Prosme Jej o proměnu. A naslouchejme tomu Božímu „Pokoj vám!“ Jeho pokoj nás promění. Do domu Hospodinova pak půjdeme s radostí (srov. s dnešním žalmem 122). Důvěřujme slovům proroka: „Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“(Iz 9,5-6).


Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka