Denní zamyšlení s Písmem

12.12.2019

12. 12. 2019 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Neboj se červíčku Jákobův…“


„Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova lidu. Já jsem tvá pomoc, je výrok Hospodinův, tvůj vykupitel je Svatý Izraele.“/Iz 41,14/

Neboj se. Bůh dokáže pomoci i tam, kde se zdá být situace beznadějná. 

1. čtení: Iz 41,13-20
žalm: Žl 145
evangelium: Mt 11,11-15

 

Zobrazeno 717×

Komentáře

Matonick

Čteme dnes o hrstce zajatců vyvoleného národa Izraele, který žije v beznaději babylonského zajetí už asi 130 let. Oslovení „Červíčku Jákobův“ je v celku Starého zákona výjimečné. Svědčí však o Hospodinově něžné až mateřské lásce vůči těm, kteří jsou jeho věrnými svědky uprostřed masy těch, kteří v Boha nevěří… Hospodin je vykupitel (hebrejsky góel) svého lidu. Tento pojem vychází z izraelského rodinného práva. Vykupitelem byl ten, kdo se zaručoval za postiženého, kdo se ho zastával proti bezpráví, když pak upadl jeho příbuzný do otroctví, byl to právě on, kdo jej z otroctví vykupoval. Hospodin je právě takovýmto góelem, který svému lidu vrací právo.

Matonick

Boží slova zapsaná prorokem Izaiášem, se zde v Písmu často opakují. Hospodinu velmi záleží na tom, abychom jim porozuměli. Tehdy tak mluvil ke svému lidu, jako i dnes k nám. Text začíná slovy ujištění o tom, kdo je Izrael a kdo jsme tedy i my. Jsme vlastně rovněž potomky Jákoba, Abrahama – potomky lidí, které Hospodin vyvedl z Egypta. I my jsme ubezpečeni samotným Bohem, že jsme Jeho vyvolení. Jsme ti, za které bojoval s nepřáteli, jsme ti, kteří obdrželi zaslíbenou zemi, jsme ti, kteří mají na své straně Stvořitele nebe i země. Dále je nám řečeno – neboj se, já jsem s tebou, budu ti oporou. Náš Bůh je vždy s námi. Nuže tedy: NEBOJME SE!

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka