Denní zamyšlení s Písmem

15.12.2019

15. 12. 2019 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Ty jsi ten, který má přijít…?“


„Jan (Křtitel) slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy k němu své učedníky s dotazem: „Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?“/Mt 11,2-3/

I Jana Křtitele, o kterém Ježíš prohlásil, že je největším, z těch, kdo se narodili z ženy, přepadly pochybnosti, jestli je Ježíš skutečně Mesiášem…

1. čtení: Iz 35,1-6.10
žalm: Žl 146
2. čtení: Jak 5,7-10
evangelium: Mt 11,2-11

 

Zobrazeno 739×

Komentáře

Matonick

Otázka Jana Křtitele z vězení není samozřejmě projevem pouhé náboženské zvědavosti. Byl přesvědčen, že Mesiáš už konečně přichází, aby obnovil Boží království. Sám vedl vzorný asketický život, ostře káral hříchy mocných a za to ho zavřeli. Za koho má Ježíše pokládat? Je skutečně tím, jehož příchod sám zvěstoval? Kde se projevuje jeho moc a síla? Neměla by se projevit třeba i tím, že ho vysvobodí z vězení? Kdo je tedy Ježíš? Je posledním a konečným Božím vyslancem, skrze něhož přichází Boží spása a Boží soud? Neměl by pak v tomto případě mluvit a jednat energičtěji a jednoznačněji? Nepřijde přece jenom někdo jiný, kdo lépe odpovídá předpovědím, nadějím a očekáváním? Ani Janu Křtiteli se nedostalo hned od počátku plné poznání Božího plánu, jež by ho uchránilo před pochybnostmi (Mt 11,6).

Matonick

Mnohým lidem skutečně jsou právě tyto pochybnosti vážnou překážkou víry v Ježíše Krista a ve spasení skrze něj. Rádi by Krista viděli v nějaké mohutné akci, aby se „protrhla nebesa“ a Bůh, jestli skutečně je, konečně do běhu tohoto světa, promluvil mocnou řečí. Podle mínění mnohých, by měl Bůh zakročit proti nejrůznějším formám zla, měl by zjednat nápravu, zavést pořádek, odstranit ze světa vše, co působí zármutek. A protože toto lidské očekávání zůstává nesplněno, ohlížejí se lidé po mesiáši jiném, a záchranu a lidské východisko hledají u někoho jiného než u Ježíše Krista. Mají o Mesiáši své lidské představy.

Matonick

Boží slovo promlouvá jasně: Nemáme zůstat u svých představ a očekávání, nýbrž máme obrátit svůj pohled a pozornost na samotného Ježíše. Máme ho přijmout skutečně takového, jaký je a jaký přichází. On je Spasitelem těch, kteří trpí nouzí, on je Zvěstovatelem radostného poselství, on je Prostředníkem Božího království a Boží vlády.Tajemství Kristova příchodu je přece v tom, že on není jen tím, který přišel, ale je zároveň tím, který „má přijít“. Poprvé Kristus přišel, aby svým křížem Bohu zaplatil výkupné za naši spásu. Až však přijde podruhé, nepřijde už proto, aby mu byla na hlavu posazena koruna z trní, ale přijde jako Pán pánů a Král králů, spravedlivý Soudce.Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka