Denní zamyšlení s Písmem

17.12.2019

17. 12. 2019 0:00
Rubrika: Nezařazené

„V jeho dnech rozkvete spravedlnost...“


„V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky.“          /Žl 72/
 

Pravda, spravedlnost, … nehledejme je očima tohoto světa. Spravedlnost kvete tam, kde jsou k sobě lidé milosrdní, jeden slouží druhému, když dáváme a nečekáme zpět. 
 

1. čtení: Gn 49,1.2.8-10
žalm: Žl 72
evangelium: Mt 1,1-17

Zobrazeno 666×

Komentáře

Matonick

Na dnešní žalm 72 opravdu nepohlížejme očima tohoto světa. Je nazvaný „Bože, předej své soudy králi“. Král je zde spojován se zaslíbením Hospodina, podle kterého se tento Král stane prostředníkem požehnání pro všechny národy země. Král, který uskutečňuje program spravedlnosti a milosrdenství, slouží tak Božím dějinám, jež mají shromáždit národy tak, že se svět stane Božím královstvím, ve kterém dojde dokonalé spravedlnosti a spásy jak společnost, tak i příroda. Z tohoto hlediska na žalm 72 v této době adventní pohlížejme v mesiánském světle a položme při jeho čtení důraz na pojetí příchodu Ježíše jako Mesiáše. Bude to Mesiášovo království. Bože, svěř svou pravomoc, svou spravedlnost svému královskému synu. Ať tvému ubohému lidu vládne nestranně a spravedlivě.

Matonick

Citace ze žalmu 72: Zjedná právo ubohým z lidu, pomůže chudákům, rozdrtí utlačovatele. Žít bude dlouho jak slunce, jak luna po všechna pokolení. Sestoupí jako déšť na trávu, jako vláha, která napájí zemi. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje. Bude vládnout až do končin země. Jemu se budou klanět nepřátelé. Všechny národy mu budou sloužit. On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, ubožáka, jehož se nikdo neujímá. Jeho jménu se bude žehnat na věky. Smiluje se nad nuzným a chudým, zachrání ubožákům život. Vymaní je z křivdy a násilí, neboť jejich krev je drahá v jeho očích. V něm budou požehnána všechna plemena země, blahoslavit ho budou všechny národy. Požehnaný Pán a Král. A požehnané jeho jméno navěky, jeho slávou ať je naplněna celá země!

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka