Denní zamyšlení s Písmem

3.12.2019

3. 12. 2019 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…a zjevil jsi je maličkým.“


„V té hodině zajásal v Duchu svatém a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo.“              /Lk 10,21/
 

Maličkým v tom smyslu, jakým byl Ježíš – těm, kdo mají tiché a pokorné srdce.
 

1. čtení: Iz 11,1-10
žalm: Žl 72
evangelium: Lk 10,21-24

Zobrazeno 787×

Komentáře

Matonick

Moudří znalci Zákona odmítli přijmout Ježíšovo poslání, které on obdržel od Otce. Ježíš prozářený světlem Ducha svatého k tomu zaujímá postoj, který je neopakovatelně výstižný a zásadní. On ví, že se nachází v opravdovém synovském vztahu k Bohu a má úkol Boha jako Otce také zjevit. Ve svém jásavém díkůvzdání Bohu o tom vypovídá. Znovu se na lid obrací a oslovuje ty , kteří si jako on své dětství před Bohem uvědomují a Boha jako Otce uznávají. Bůh rozhodl, že Ježíšova osoba a jeho poselství jsou přijímány tak rozličným způsobem. Adresáti jsou postaveni do protikladu: na jedné straně „moudří“ a „rozumní“, na druhé straně pak „maličcí“. První lze ztotožnit s lidmi, kteří nesou odpovědnost za židovské náboženství, kteří mají za úkol vykládat Zákon.

Matonick

Jsou to ti, kteří spásonosné Ježíšovo poselství již odmítli. Sami se totiž svým soběstačným postojem a svými předsudky vyloučili z nového Božího zjevení. Oslovuje tedy „maličké“, kteří se mu otvírají. Je však Ježíšovo poselství určeno dětem? Nebo předpokládá duchovní prostotu, naivitu, pokoru, skromnost a nesamostatnost v jednání? Kde tedy zůstávají „dospělí křesťané“? Je skutečně křesťanství, jak se stále tvrdí, v protikladu k vědění a k svobodnému sebeurčení, jež odpovídá důstojnosti člověka? Lidem, kteří ve své moudrosti sami všechno ví a rozpoznají, ve své chytrosti znají správnou cestu a s velkou sebejistotou po ní kráčejí, nemůže Ježíš říci nic. Jim nemůže zjevit Boha jako Otce a Pána, protože ho nemohou potřebovat a též nepotřebují.

Matonick

My nejsme těmi, kteří všechno prohlédnou a kteří mají vše pod kontrolou. Jestliže jsme upřímní a uznáme tuto svou skutečnou situaci, stáváme se připravenými a otevřenými pro Ježíšovo zjevení. Buďme těmito „maličkými“. Ti jsou si vědomi toho, že jsou závislí na Bohu a jsou odkázáni na něho. Uznávají ho jako Pána nebe i země – a radují se z toho, že se smí svěřit jeho otcovské lásce a vedení.

Zobrazit 4 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka