Denní zamyšlení s Písmem

7.12.2019

7. 12. 2019 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Žeň je velká….“


„Tehdy řekl svým učedníkům: „Žeň je velká, dělníků málo.“           /Mt 9,37/
 

Boží milosti a odpuštění je více než jsme schopni pobrat.
 

1. čtení: Iz 30,19-21.23-26
žalm: Žl 147
evangelium: Mt 9,35-10,1.5-8

Zobrazeno 612×

Komentáře

Matonick

Při zamýšlení nad dnešním čtením se můžeme setkat s nepochopením významu slova “žeň“ v kontextu s dobou a místem Ježíšova působení. Někdo “žeň“ považuje za sklizeň úrody nepravostí, která dozraje na konci časů těsně před příchodem Krista, kdy nastane konečné účtování a v plnosti přijde Boží království. Pro někoho jde o „žeň“ tak bohaté úrody Božích darů, které už ani nestíháme sami pobrat. Ježíš však, když vidí zástupy ubožáků, nemocných, hladových a jinak postižených a je mu jich líto, chce říct: “Všude kolem je plno práce!“. Jako by si uvědomil, že je na to sám! Proto vybízí své učedníky, aby si uvědomili, že je to Pánova žeň, a aby v modlitbě prosili o výsadu být na této žni dělníky.

Matonick

Ježíš chce, abychom se modlili ještě za více dělníků, kteří by sklízeli hojnou sklizeň. Nedostatek dělníků, který v současné době pociťujeme, je problém, ale zároveň příležitost a výzva. Podílím se na Boží sklizni nebo to nechávám na jiných? Když my se modlíme k Pánu, aby poslal dělníky na svou žeň, někdy zapomínáme, že Ježíš volá každého člověka, aby byl učedníkem jeho lásky. Prosím já Pána, abych mohl být jedním z nich?

Matonick

Nikdo nemůže říci, že jeho se to netýká. Pán Bůh to očekává od každého křesťana. Ano, každý máme jiné dary a schopnosti. Každý máme jiné příležitosti. Ale povoláni jsme všichni. Křesťanská služba není pouze službou na bohoslužbě či jiném shromáždění. Jako křesťané máme být připraveni sloužit svým životem, svými slovy kdykoli a kdekoli. Když Pán zavolá, vstáváme a jdeme. Modleme se, aby Pán vyslal dělníky na žeň. A s Izaiášem jedním dechem dodejme: „Zde jsem, pošli mne!“ (Izaiáš 6,8).

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka