Denní zamyšlení s Písmem

9.12.2019

9. 12. 2019 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Buď pochválen…“


„Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.“/Ef 1,3/

Díky za Ducha svatého, kterého nám chceš dát v plnosti, aby v nás rostl Tvůj život. Abychom se jako Panna Maria stali Tvými dětmi a Tvým dědictvím.

1. čtení: Gn 3,9-15.20
žalm: Žl 98
2. čtení: Ef 1,3-6.11-12
evangelium: Lk 1,26-38

 

Zobrazeno 1141×

Komentáře

Matonick

Bůh nás povolává, abychom mu sloužili. A k tomu, abychom dosáhli cíle nebo úkolu, kterým jsme jím pověřeni, nás Bůh také vybaví. Ano, jsme-li oddáni službě Bohu, obdržíme od Něj přesně ty dary, které potřebujeme. Důležitá je modlitba, jíž Ho žádáme, aby nám ukázal, jak jsme byli obdarováni, abychom svůj dar dokázali lépe používat pro jeho slávu. Tou osobou, která přesně ví, jakým duchovním darem jsme byli obdařeni, je sám dárce – Duch svatý. Při dnešní Slavnosti Panny Marie–počaté bez poskvrny prvotního hříchu, náš pohled upřený na tu, která byla ještě před svým početím v matčině lůně vyvolena a uchráněna od dědičné viny, nám On dává zahlédnout mnohé z velikosti nebeského duchovního požehnání, kterého se skrze jejího syna, našeho bratra, dostalo i nám.

Matonick

I my jsme byli podle apoštola Pavla od Boha obdařeni zvláštní milostí. Byli jsme přijati za Boží děti skrze křest a víru v Jeho Syna Ježíše Krista, zrozeného z panenského těla Marie. Bože, tys uchránil Pannu Marii od dědičné viny, aby byla důstojným příbytkem tvého Syna; a pro jeho budoucí zásluhy jsi ji už od počátku zahrnul svou milostí; dej na její přímluvu i nám, ať s pomocí tvé milosti dojdeme k tobě. https://matonick.signaly.cz/1912/prijal-telo-z-marie-panny-tema-3-ke-slavnosti-panny-marie-pocate-bez-poskvrny-prvotniho-hrichu-9-12-2019-ate

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka