Denní zamyšlení s Písmem

11.1.2020

11. 1. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…máte věčný život.“


„Toto píšu vám, který věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.“         /1Jan 5,13/
 

Pane, díky.
 

1. čtení: 1Jan 5,5-13  
žalm: Žl 147
evangelium: Lk 5,12-16

Zobrazeno 497×

Komentáře

Matonick

Bible nám dává do života skvělou perspektivu. Kde člověk objeví život jako dobrý Boží dar a uzpůsobí ho k následování Ježíše Krista, tam obdrží novou dimenzi. Život z Boha. Onen podstatný, nesmazatelný, věčný život. Ježíš Kristus přišel na tento svět, aby nám přinesl život věčný. Apoštol Jan píše: „Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven" (1. Jan 1,2). Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život;… (1 Jan 5,11-12). Jan zdůrazňuje: „... aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.“ (Jan 3,15).

Matonick

„Neboť to je vůle mého Otce: aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A já ho vzkřísím v poslední den." (Jan 6,40).
Se zaslíbením věčného života stojí náš pozemský život na věčném základě. V tomto životě máme nejen příslib věčného života, nýbrž už nyní podíl na Boží a Kristově životní plnosti, existenci a slávě. Až se z víry jednou stane poznání, budeme Ježíše a Otce vidět tváří v tvář. Bůh oceňuje, když v nás je pevná jistota. Pane, věříme a za Tvůj dar děkujeme!

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka