Denní zamyšlení s Písmem

12.1.2020

12. 1. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…vzal jsem tě za ruku…“


„Já, Hospodin, jsem tě povolal s láskou, vzal jsem tě za ruku, chránil jsem tě a ustanovil tě prostředníkem smlouvy lidu a světlem národů…“      /Iz 42,6/
 

Neboj se, stačí, když Mu budeš důvěřovat.
 

1. čtení: Iz 42,1-4.6-7
žalm: Žl 29
2. čtení: Sk 10,34-38
evangelium: Mt 3,13-17

Zobrazeno 542×

Komentáře

Matonick

Prorok Izaiáš v kapitole 42 představuje svého tichého a věrného služebníka. Jako služebníka označuje toho, kdo byl od Boha pověřen zvláštním úkolem. K tomu je služebník vybaven Božím duchem, silou, která ho proniká poselstvím o jediném pravém Bohu. On se slitovává nad všemi národy. Ty pak s nadějí očekávají Hospodinovu spásu. Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti, vzal jsem tě za ruku, chránil jsem tě a ustanovil tě prostředníkem smlouvy lidu a světlem národů. Zatímco proroci hovoří o svém poslání od Hospodina, Izajáš zavádí pojem vyvolení a povolání. Těsný vztah mezi volajícím a povolaným podtrhuje gestem: „vzal jsem tě za ruku.“

Matonick

Postava služebníka zůstává mnohoznačná. Bohem povolaný služebník obdržel od Boha úkol zvěstovat spásu všem lidem – a tento úkol splní. O svátku Křtu Páně je na místě zaměřit se na Ježíše jako novozákonního Božího služebníka. Křesťané vztahovali tyto texty už od počátku na Krista. Evangelista Marek cituje (Mk 1,11). Ještě zřetelněji postupuje Matouš, když uvádí první píseň o Božím služebníkovi výslovně ve vztahu k Ježíšovi (Mt 12,18-21). Křesťanská církev plní pak Ježíšův úkol od dob apoštolů a hlásá Boží spásu v celém světě.

Matonick


Píseň z evangelického zpěvníku: 1. Někdo mě vede za ruku, když bojím se jít tmou. To je ten, který o mně ví, který je na mně laskavý, je stále nade mnou. 2. Někdo mi dává denní chléb, že nemusím mít hlad. To je ten, který o mně ví, který je na mně laskavý a chce mi pomáhat. 3. Někdo mi dává sílu též, když už jsem unaven. To je ten, který o mně ví, který je na mně laskavý, ať je noc nebo den. 4. Někdo mě vede za ruku, proto se nechci bát. To je ten, který o mně ví, můj dobrý Pán Bůh laskavý, který mě má tak rád.

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka