Denní zamyšlení s Písmem

14.1.2020

14. 1. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Nuzného pozvedá z prachu…“


„Nuzného pozvedá z prachu, z kalu vytahuje ubožáka; posadí je v kruhu knížat a za dědictví jim dá trůn slávy. Vždyť pilíře země patří Hospodinu, on sám založil svět na nich.“           /1Sam 2,8/
 

Boha těší proměňovat lidskou ubohost ve svoji slávu.
 

1. čtení: 1Sam 1,9-20
žalm: Žl 1Sam 2
evangelium: Mk 1,21-28

Zobrazeno 1051×

Komentáře

Matonick

Chanina modlitba z 1. čtení je nám všem příkladem, jak vroucně a opravdově se máme modlit a uctívat tak našeho Boha. Bůh zázrakem jí neplodné dal porodit syna. Dala mu jméno Samuel tj. „Bůh vyslyšel“. Plná radosti a vděku je ochotná vzdát se vytouženého syna a dát ho ke službě Bohu. Lidé a jejich osudy v Bibli jsou důležité, ale Bible je především o Bohu. O jeho jednání napříč dějinami a naplňování jeho záměrů skrze lidi jako je třeba Chana. Samuel se stal jedním z nejslavnějších proroků Izraele a nakonec pomazal za krále Davida. V Samuelovi můžeme vidět Jana Křtitele, který hlásal pokání lidu a připravoval cestu Králi všech králů, Ježíši Kristu.

Matonick

Ve druhé části (v.4-8) přechází Chanina modlitba z osobní roviny do obecné a tvoří jádro Chanina chvalozpěvu. Bůh slyší prosby těch, kteří jsou v nouzi, kteří k němu volají, a zahrnuje je svou přízní. Těm, kdo jsou na dně, dá sílu zase vstát. Bůh má pod svou kontrolou vše, co člověka potkává. Usmrcuje i obživuje, obohacuje i ochuzuje, ponižuje i povyšuje. Verše vyjadřují a vysvětlují Boží svrchovanost. Bůh má pod kontrolou všechny okolnosti v našem životě. Bůh má však daleko větší moc, než jen změnit momentální situaci. Jeho vedení bude mít pro nás dlouhodobě daleko větší užitek. Má pro nás a s námi větší plán.

Matonick

Ve třetí části verše 8-10 mluví o trůnu slávy, který bude dán za dědictví těm, kteří trpí. Kdo je zde tím králem? Jelikož se poslední verše vztahují ke konci světa, kdy Bůh nastolí svou vládu, je tím Králem Ježíš Kristus. To on bude sedět na trůnu slávy. V L 1,32, když Marii navštíví anděl Gabriel a řekne jí o Ježíši, tak jí také říká, že: „Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude u konce.“

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka