Denní zamyšlení s Písmem

16.1.2020

16. 1. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Chceš-li … Chci!“


„Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“ Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď čist.“/Mk 1,40-41/

Když Boha o něco prosíme, je dobré vždy dodat: Je-li to Tvá vůle. Ať se stane, co chceš Ty a ne, co chci já.

1. čtení: 1Sam 4,1-11
žalm: Žl 44
evangelium: Mk 1,40-45

 

Zobrazeno 788×

Komentáře

Matonick

Prosba malomocného ve spojení s prosbou „Chceš-li, může mě očistit“ se postoj klečícího stává vyznáním víry, že Ježíš má moc, kterou má Bůh. Jeho slova jsou plná pokory. Ježíš mu neříká pouze „buď čistý“, ale „chci, buď čistý“. On skutečně chce to, co je dobré pro člověka. U Ježíše člověk, podobně jako onen malomocný, může nalézt pomoc i v tom, co se už jeví jako beznadějné. Mnoho jiných takto Ježíše bez rozpaků požádalo o pomoc. I my Boha často o uzdravení prosíme. Nemocný už neumí, nechce, nebo nemá sílu říci: Očisti mě. Vyznává: Ty mě můžeš očistit. Máš moc i nad nemocí i nad mým osudem. Ale uzdravíš mě jen tehdy, budeš-li chtít. Vím, že tě k tomu nemohu nutit. Smím v to doufat. Ale nic víc. Ty jsi svobodný ve své moci. Jsi Pánem, ty rozhoduješ. A Ježíš chce a uzdravuje.

Matonick

Mnozí přicházejí za Ježíšem a prosí ho, ale někdy zapomínají dodat: Budeš-li chtít. Spíš mu přikazují: Ty musíš. Já mám nárok na to, abys mi pomohl. Jsi přeci Spasitel. Jsi přeci Bůh. Jsi všemohoucí. V jejich slovech se začíná vytrácet pokora malomocného, který padl na zem před Ježíšem. Už v nich není uznání Boží svrchovanosti. Je v nich jen požadavek kladený na Boha. Ale Bůh se nenechá spoutat našimi požadavky. On sice chce uzdravovat, ale nemusí. Evangelisté používají často totéž slovo pro označení uzdravení a spasení. Kristus, skutečně touží zachránit všechny, kteří se s ním setkají. Někteří nepoznali uzdravující přítomnost Krista uprostřed nich. Teprve u Něj však je věčné uzdravení. Vzal na sebe hříchy světa, zvítězil nad nemocemi i smrtí a přinesl věčný život skrze zmrtvýchvstání.

Matonick

Ježíš dokonce sám na sobě musí zakusit tuto svobodu Božího rozhodování. Když prosí: „Otče, tobě je všecko možné; odejmi ode mne tento kalich, ale ne, co já chci, nýbrž co ty chceš." Nejsou tato slova podobná těm, která předtím pronesl onen malomocný? Tobě je, Bože, všecko možné, ale záleží na tobě. Na rozdíl od malomocného musel Ježíš přijmout od Boha jeho mlčení. Ale přece právě zde na kříži a poté v Ježíšově vzkříšení dal Bůh nám všem najevo: Já chci. Já chci vaši záchranu. Já chci váš život. Bůh nemusí. Nikdo a nic na světě ho nemůže přinutit k tomu, aby to pro nás udělal. Ale on chce. A to je mnohem víc, protože jeho chtění není jen planý slib. Když Bůh chce, tak to také učiní. Jeho „já chci“ platí. A nic na tom nezmění ani náš hřích, ani naše nemoci, ani samotná smrt.

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka