Denní zamyšlení s Písmem

17.1.2020

17. 1. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Synu, odpouštějí se ti hříchy.“


„Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Synu, odpouštějí se ti hříchy.“/Mk 2,5/

Svátost smíření je uzdravující. Víra nás pozvedá a svátost se dotýká celého člověka, Jeho zdraví duševního i fyzického.

1. čtení: 1Sam 8,4-7.10-22
žalm: Žl 89
evangelium: Mk 2,1-12

 

Zobrazeno 651×

Komentáře

Matonick

Příběh o „Uzdravení ochrnutého“ a odpuštění hříchů na základě jeho víry podle Marka se odehrál v galilejském Kafarnaum jako další znamení o Boží moci Ježíše jako Syna Božího. Nemyslím, že by v tomto případě šlo o úkon „svátosti smíření“, které nabývá prvních podob až mnohem později ve starokřesťanském veřejném vyznávání hříchů před církví. Až v raném středověku se začíná šířit praxe soukromého vyznání hříchů Bohu skrze kněze. Počínaje 9. stoletím se svátost pokání vypočítává mezi sedmi svátostmi církve. Teprve liturgická reforma 2. vatikánského koncilu zavádí do běžného užívání označení svátost smíření, které v českém prostředí začíná pomalu převládat.

Matonick

Odpuštění hříchů, spáchaných po křtu, se uděluje prostřednictvím svátosti, nazývané svátost obrácení, svátost zpovědi, svátost pokání nebo svátost smíření. Je to proces, který se skládá ze tří úkonů kajícníka.Jsou to: lítost, zpověď nebo vyznání hříchů knězi, dále předsevzetí vykonat zadostiučinění i skutky uložené za pokání a z rozhřešení kněze. Individuální a úplná zpověď těžkých hříchů s následujícím rozhřešením zůstává jediným řádným prostředkem smíření s Bohem a s církví a může se konat jen v průběhu společného obřadu. Této svátosti a úkonům spojených s ní se církev katolická bude zabývat v postní době. Bude nepochybně dost prostoru k dalšímu komentování.

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka