Denní zamyšlení s Písmem

21.1.2020

21. 1. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Hospodin však hledí srdcem.“


„Hospodin však Samuelovi řekl: „Nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, jak se dívá člověk. Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem.“   /1Sam 16,7/
 

Učme se nehodnotit druhé jen očima. Odložme předsudky a dívejme se srdcem, s láskou.
 

1. čtení: 1Sam 16,1-13
žalm: Žl 89
evangelium: Mk 2,23-28

Zobrazeno 606×

Komentáře

Matonick

Poskytnutá dnešní rada je opravdu moudrá. Vzal jsem si ji k srdci. Zde ovšem má být asi správně psáno podle Bible, že Bůh Samuelovi radí hledět na srdce nového kandidáta při výběru na krále. Metafora "srdce", která se v Bibli vyskytuje více než osm set padesátkrát, představuje univerzální symbol, který má v mnoha jazycích mnoho různých významových vrstev. Je i symbolem lásky. Křesťané zjišťují, že Bůh mluví k našim srdcím. Vidí do našich srdcí. Pisatel Přísloví uznává, že srdce podobně jako duše vyjadřuje jádro naší osobnosti, lidské lásky a citu. Je centrem těch rysů, které nás činí lidmi. Bible nám říká, jak Bůh má i otevřené srdce pro člověka.

Matonick

Je Boží vůlí, abychom své sobecké touhy pokáním a proměnou srdce změnili v jiné, plodnější a harmoničtější způsoby života. Lidská vůle je sice silou, s níž je nutno počítat, ale je nutno ji ovládat a uvažovat o ní, aby mohla sloužit k dobrému, v souladu s vůlí Boží.: „Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.“ (Př 16,9) Zkontroluj své srdce! Člověku se všechny jeho cesty zdají ryzí, ale pohnutky zpytuje Hospodin (Př 16,2). Bůh se dívá na tvé srdce. Všechno, co děláš, musí být motivováno láskou k Němu a k druhým. Proto se podívej až za své skutky na to, co je za nimi. Požádej Boha, aby ti ukázal to, co na tvém srdci vidí On.

Matonick

Při čtení Písma musíme si však s vždy ověřit jestli čteme správně text ze správného překladu Bible, abychom nedospěli k závěrům zavádějícím. Zde má být psáno: „Nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce.“ ( Nebo B. kralická: „Nehleď na tvárnost jeho a na zrůst postavy jeho, nebo jsem ho zavrhl; neboť nepatřím, nač patří člověk. Člověk zajisté hledí na to, což jest před očima, ale Hospodin hledí k srdci.“ Čekáme tedy, že se při výběru nového krále k pomazání nyní se na scéně objeví někdo nový, vzhledem nenápadný. Kdo však má dobré srdce. (David).

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka