Denní zamyšlení s Písmem

24.1.2020

24. 1. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…aby byli s ním…“


„Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je posílal kázat a aby měli moc vymítat zlé duchy.“/Mk 3,14-15/

Být s Ním. Bůh chce s člověkem tvořit společenství.

1. čtení: 1Sam 24,3-21
žalm: Žl 57
evangelium: Mk 3,13-19

 

Zobrazeno 789×

Komentáře

Matonick

Bůh nežije o samotě, nýbrž sám je společenstvím. Je zároveň ve třech Osobách: Otci, Synu a Duchu Svatém. Cílem působení Ducha svatého je přivést člověka k Bohu, uvést ho do spojení s ním a do hlubin „Božích tajemství“. Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku než jeho vlastní duch? A v Bohu než Duch Boží“ (1 K 2, 10). Bůh člověka stvořil jako tvora společenského, který touží žít ve vztazích, který touží milovat a být milován. Jako pomoc dal Kristus svým následovníkům na takovou cestu k Němu Církev. Duch svatý, který přebývá ve věřících, naplňuje i řídí celou církev, vytváří podivuhodné společenství věřících a spojuje všechny v Kristu tak hluboce, že je zdrojem jednoty církve. Církev není cíl, ale pomocnice a prostřednice. Bůh chce, aby ti, kdo v něho věří, tvořili jeden lid.

Matonick

Věříme, že křesťanství není v podstatě o tom, co člověk dělá a jak se chová, zda dodržuje nějaké normy či ne, ale je především o vztahu. Na prvním místě jde o vztah s jediným Bohem, který stvořil tento svět, zajímá se o něj a o nás lidi, které miluje. To nám dokázal i ve svém Synu, Ježíši Kristu. Tento vztah s Bohem nás vede také k novým vztahům s lidmi okolo nás a k zájmu o ně. Lidé, kteří odmítli Boha, otočili se k Němu zády, narušili svůj vztah s Ním i vztahy mezi sebou. Tomu říkáme hřích. Proto jsme také oddělení od Boha.

Matonick

Věříme, že jediný možný způsob, jak obnovit tento náš vztah s Bohem, není založen na našich skutcích nebo na tom, jak dobří jsme lidé. Lze to jen vírou v Ježíše Krista, který nás svou smrtí na kříži a svým zmrtvýchvstáním smířil s Bohem, a tak náš vztah obnovil. Věříme, že jako církev jsme společenství lidí, kteří se rozhodli obnovit s Bohem svůj vztah, a že naším úkolem je budovat láskyplné vztahy mezi sebou navzájem. Věříme, že Bůh touží po vztahu s člověkem, protože nechce jeho odsouzení. Tak posílá nás, svou církev, abychom druhým ukazovali, jak mohou obnovit svůj vztah s Ním a ve víře v Ježíše Krista dosáhnout obnovení vztahu i s lidmi.

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka