Denní zamyšlení s Písmem

26.1.2020

26. 1. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…lid bydlící v temnotách uvidí velké světlo…“


„Země Zabulón a Neftalím, směrem k moři, za Jordánem, Galilea pohanů – lid bydlící v temnotách uvidí velké světlo; světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti.“         /Mt 4,15-16/
 

Pane, přijď jako Světlo tam, kde lidé ztratili víru, naději a lásku. Povolej ze smrti nevědomosti k životu z víry!
 

1. čtení: Iz 8,23-9,3
žalm: Žl 27
2. čtení: 1Kor 1,10-13.17
evangelium: Mt 4,12-23

Zobrazeno 896×

Komentáře

Matonick

Už ve Starém zákoně bylo světlo obrazem Slova i Hospodina samého. U Jana pak Ježíš říká: „Já jsem světlo světa.“ (J 8,12). Světlo přichází. První učedníci a dnes i my sami vedeme zápas o prohlédnutí. To, co mohli zahlédnout snad jen starozákonní proroci, se stává nepřehlédnutelné. Právě v Kristu smíme spatřit skrytého Boha: „Neboť Bůh, který řekl ‚ze tmy ať zazáří světlo‘, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově.“ (2K 4,6). Božská energie, moc nebo vliv, který vystupuje od Boha skrze Krista a dává život a světlo všem věcem. Je zákonem, kterým jsou řízeny všechny věci v nebi i na zemi. Také pomáhá lidem porozumět pravdám evangelia a pomáhá jim vstoupit na onu cestu evangelia, jež vede ke spasení (Jan 3,19–21; 12,46) .

Matonick

Světlo Kristovo nemá býti zaměňováno s Duchem Svatým. Světlo Kristovo není osoba. Je to vliv, který pochází od Boha a připravuje osobu přijmout Ducha Svatého.. Jedním z projevů světla Kristova je svědomí, které pomáhá osobě volit mezi správným a špatným. Jak lidé více poznávají evangelium, jejich svědomí se stává citlivějším. Lidé, kteří následují světlo Kristovo, jsou vedeni k evangeliu Ježíše Krista . Pán je světlo mé. (Žalmy 27,1). Kráčejme ve světle Páně. (Iz 2,5 ). Pán bude světlem věčným. (Iz 60,19). Pravé Světlo osvětluje každého člověka. (Jan 1,4–9; Jan 3,19). Kristus je život a světlo světa. Duch Kristův je dán každému člověku, aby mohl rozeznávat dobro od zla. Duch dává světlo každému člověku. Ten, kdo se denně zamýšlí nad Božím slovem, získává světlo a pravdu.

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka