Denní zamyšlení s Písmem

1.2.2020

1. 2. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Mistře, tobě je jedno, že zahyneme?“


„On však na zádi lodi na podušce spal. Učedníci ho probudí a řeknou mu: „Mistře, tobě je jedno, že zahyneme?“/Mk 4,38/

Během dějin můžeme najít více okamžiků, kdy se zdá, že Bohu bylo jedno, co s lidstvem bude.

A procházíme takovými obdobími i jako jednotlivci – kdy se nám zdá, že Bohu jsme jedno.

Pokud se ale jako učedníci dokážeme na Něj obrátit se stejnými slovy, už je v nás jiskra víry. Nikdy neklesejme na mysli, protože On je s námi stále.  

1. čtení: 2Sam 12,1-7.10-17
žalm: Žl 51
evangelium: Mk 4,35-41

 

Zobrazeno 510×

Komentáře

Matonick

Dnešní Markovo vyprávění nás zavádí na rozbouřené jezero, přes které se na lodi mají v noci přepravit na druhý břeh Ježíš a jeho učedníci. Dochází k hromadění událostí, které přerůstá v dramatickou zápletku. Osmatřicátý verš je ústředním bodem vyprávění, které popisuje kontrast mezi Ježíšovým pokojem, který spí, a úzkostí učedníků. Obracejí se na Ježíše s výčitkou. Nastalou situaci řeší Ježíšův rozhodný zákrok. Postačuje jeden příkaz a ustane jak vichr, tak vlnobití. Díky tomu se zklidňují i učedníci. Ježíšova otázka: „Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?“ zůstává bez odpovědi. Strach, který je opanoval, je známkou nedostatečné víry. Jejich důvěra v Ježíše je vystavena veliké zkoušce a jejich víra se dostává do krize. Jejich otázka je výrazem jakéhosi zklamání.

Matonick

Ani my v dnešní době nemáme v Ježíše bezbřehou důvěru, protože jakmile se objeví na obzoru první protivenství a první neúspěchy, ihned mu vyčítáme, že nás opustil. Stačí, aby se jen trochu zvedl vítr, a už jsme plni nejistoty, ba dokonce se třeseme strachem. My sami jsme těmi bázlivými a jakoby ztracenými učedníky. Často tě obviňujeme z toho, že jsi daleko, protože se zdá, jako bys nenaslouchal našemu pláči a našemu volání. Zasluhujeme ale pokárání mnohem víc nežli tvoji učedníci. Nejsi to ty, Pane, kdo spí. Jsme to my, kdo není s to vnímat tvou přítomnost. Promiň nám to a měj, prosíme, trpělivost s naší slabou vírou.

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka