Denní zamyšlení s Písmem

11.2.2020

11. 2. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…vyslýchej a odpouštěj.“


„Vyslýchej prosbu svého služebníka i Izraele, svého lidu, kterou se budou modlit obráceni k tomuto místu, vyslýchej v místě svého přebývání, v nebesích, vyslýchej a odpouštěj.“     /1Kral 8,30/
 

Pane, vyslyš naše modlitby a odpusť nám, obracíme-li se na Tebe s vírou v Tvého Syna.  
 

1. čtení: 1Kral 8,22-23.27-30
žalm: Žl 84
evangelium: Mk 7,1-13

Zobrazeno 998×

Komentáře

Matonick

S chrámem v Jeruzalému spojené zaslíbení stálé Boží přítomnosti, Hospodin hned od začátku podmiňuje uplatňováním práva a životem podle jeho přikázání. Jádrem posvěcení vystavěného chrámu je dlouhá Šalomounova modlitba. Sám v ní relativizuje nutnou vázanost Hospodina jen na tento chrám: „Může Bůh sídlit na zemi, když ani nebesa nebes tě nemohou pojmout, natož tento dům, který jsem vybudoval?“. A přimlouvá se za budoucí generace. Prosí o moudrost a dostává ji. Později však sám sebe nekontroluje.

Matonick

Šalomounovy sňatky s cizinkami jsou sice politicky výhodné, nicméně vedou k duchovnímu úpadku. Přináší do země cizí náboženství. Král povouje i stavby pohanských svatyní. Dokonce se účastňuje modloslužeb. To je ovšem fatální nevěra ve vztahu k Hospodinu a hrubé porušení smlouvy s Hospodinem. Šalomounova doba zatím je jistý čas na vzestupu, ale izraelská společnost se počíná vnitřně již rozkládat. Po Šalomounově smrti se království rozdělilo.

Matonick

Jistá část zaslíbení daných Davidovi došla naplnění v jeho tělesném synovi, v Šalomounovi, který yystavěl pro Boha hmotný chrám. Z provozování chrámu vzešla velká milost i požehnání. Šalomoun se však od Boha odklonil (1 Kr 11,1-13; Neh 13,26) jako následek sňatků s ženami, které nesdílely naději Izraele. Novozákonní Písmo dokazuje, že tím „potomkem Davidovým“, kterého Hospodin vyvolil jako Pána Božího království je Kristus: ”Já mu budu Otcem a On mi bude Synem”. Ježíš, Mesiáš. Spasitel. On je naším Králem navěky. K němu se obracejme se svými modlitbami.

Matonick

Šalomoun byl opravdu moudrý. Asi předvídal jak to s chrámem v Jeruzalémě a s ním samým nakonec dopadne. Jeho modlitba a prosby za odpuštění měly smysl. Dům, který nechal vybudovat, nebyl ve skutečnosti Božím příbytkem, který by mohl Boha obsáhnout. Boží přítomnost není podmíněna tímto místem nebo prostorem, protože Hospodin je právě tam, kde člověk prožívá smlouvu s Bohem. To je poklad, jehož hodnota nekonečně přesahuje hodnotu zlata, kterým nechal Šalamoun pokrýt oltář a brány chrámu, jehož velkolepost byla obdivována široko daleko.

Matonick

Jak jsme se zamýšleli včera ve Slovu na den: Bůh bude přebývat v Ježíšovi, v jeho církvi jako v pravém a definitivním chrámu. Ani lidské srdce není malé pro toho, jehož nedokázal pojmout Šalamounův chrám. My jsme totiž živým Božím chrámem. Jak je psáno: ”Budu přebývat uprostřed nich”. Za pozdější porušování smlouvy se Šalamoun právem obával, že se Bůh na něj bude hněvat . Ty se však neobávej Božího příchodu. Nesebere ti prostor, když k tobě přijde. K Šalomounovi přijela na návštěvu královna ze Sáby, aby ho obdarovala zlatem. Moc mu to nepomohlo. Když jsem psal tyto komentáře, navštívila mne a můj “chrám” vichřice Sabina. Také jsem se modlil k Bohu, který byl právě u mne. A orkán mi neskřivil ani vlásek, ani neodnesl střechu nad hlavou.

Zobrazit 5 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka