Denní zamyšlení s Písmem

16.2.2020

16. 2. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…co všechno připravil Bůh těm, kdo ho milují.“


„Ale - jak stojí v Písmě - my zvěstujeme to, 'co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, nač člověk nikdy ani nepomyslil, co všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují'.“      /1Kor 2,9/

Bůh nás miluje více než si člověk dokáže představit.
 

1. čtení: Sir 15,16-21
žalm: Žl 119
2. čtení: 1Kor 2,6-10
evangelium: Mt 5,17-37

Zobrazeno 1349×

Komentáře

Matonick

Verše dnešního čtení jsou převzaty z prvního listu Korintským z kapitoly: „Boží moudrost je lidem bláznovstvím“. Máme se dnes zamyslit nad tím, co připravil Bůh těm, kdo ho milují. O tom, že Bůh miluje nás více, než si dokážeme představit, bychom jako řádní křesťané už přesvědčeni být měli. Boží moudrost však zůstává lidem skrytá. Když zde a v následující kapitole („Pravá moudrost Ducha) o Moudrosti Pavel píše, pomýšlí přitom na lidi tohoto světa – spolu s jejich vládci. Ti neviděli, neslyšeli a nenechali proniknout do srdce to, co Bůh připravil těm, kdo ho milují. Kdyby však žádný člověk nepřijal a nepochopil, co Bůh lidem připravil, nedokázali bychom vysvětlit, jak mohl Pavel a ostatní misionáři kázat o něčem zcela skrytém a nepochopitelném.

Matonick

Křesťany označuje apoštol Pavel jako lidi, kteří milují Boha. Láska k Bohu patří k víře v Ježíše Krista. Jestliže tedy žijí lidé, kteří Boha milují, můžeme se domnívat, že do nich Boží moudrost pronikla. Nám to Bůh zjevil skrze svého Ducha. Duch totiž zkoumá všecko, i hlubiny Boží. V Boží moudrosti, kterou nás učí Pavel, se má jít do hloubky. Pavel nám naznačuje, že Boží plán s námi je tak velký, že to nemůžeme myslí pochopit: “co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, nač člověk nikdy ani nepomyslil”. Alespoň se o to pokusme: Nebe je konečným cílem a uskutečněním nejhlubších tužeb člověka, stav konečného a svrchovaného štěstí. Žít v nebi znamená „být s Kristem“. Vyvolení žijí „v něm“, aniž by ztratili svou pravou totožnost, své vlastní jméno.

Matonick

Písmo svaté o tom mluví obrazně jako o životě, světlu, pokoji, svatební hostině, víně, ráji, království, domu Otce, nebeském Jeruzalémě. Být připuštěn k patření na Boha, mít čest podílet se na radostech spásy a věčného světla spolu s Kristem, … těšit se v nebeském království spolu se spravedlivými a Božími přáteli z radosti dosažení nesmrtelnosti. Ježíš Kristus nám svou smrtí a zmrtvýchvstáním „otevřel“ nebe. On přidružuje ke své nebeské oslavě ty, kteří v něho uvěřili a zůstali věrni jeho vůli. Blažení v nebeské slávě i nadále radostně konají Boží vůli vzhledem k celému stvoření. Kralují už s Kristem, a budou kralovat na věčné věky. Ti, kdo umírají v Boží milosti a přátelství s Bohem jsou dokonale očištěni. Jsou navždy podobni Bohu.

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka