Denní zamyšlení s Písmem

18.2.2020

18. 2. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

„U něho není proměny…“


„‚Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování‘ je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu.“  /Jak 1,17/
 

Bůh je věčně stejný – dokonalé dobro, pravda, láska, život, … Přestože má v rukou celý svět a řídí i to, co je z lidského pohledu zlé, kde lidé trpí, vede vše k dobru, k vítězství kříže – Jeho vítězství, Jeho království, které je důležitější než pomíjivé události našeho světa a času.  
 

1. čtení: Jak 1,12-18
žalm: Žl 94
evangelium: Mk 8,14-21

Zobrazeno 1250×

Komentáře

Matonick

Cílem myšlenek uvedených autorem těchto veršů se nezdá být pojednání o Boží přirozenosti a jeho vlastnostech. Jedná se myslím spíše o to, co naprostá Boží čistota působí v nás. To nejlepší v našem životě není dáno naší pílí, ale pochází shůry od Boha. Ten, který nás denně obdarovává je Otec světel. Jako zdroji světla přísluší, aby se z něho rozlévalo a rozdávalo světlo. Zjišťujeme přitom, že nám se dostává významného podílu na tom, co vyzařuje z dobrotivého Boha.

Matonick

Náš život v pohledu biblické víry je dar Boží. A dárce nám, kteří věříme v Krista, jej dal dvakrát. Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy evangelia. To slovo, které zahání pokušitele, to slovo, které v Ježíši se stalo tělem a přebývalo mezi námi, z nás, kteří jsme prach, učinilo Boží děti. To slovo pravdy, slovo evangelia, že Ježíš nás vykoupil i z moci naší pýchy, sobectví a beznaděje, že je jediný Pán, kterému patříme v životě i smrti, nás postavilo do nového života víry, lásky a naděje.

Matonick

V dobách dobrých i zlých si opakujme tři jistoty: - Bůh nám nechce ublížit. Jestliže nás zkouší, je to k našemu dobru. - Není proti nám, ale je s námi. Když je Bůh s námi, kdo proti nám? - Bůh nám stále dává své dobré dary. Největším je nový život, život budoucího věku, který nám daroval Ježíše Krista našeho Pána. Za nás za všecky jej vydal, jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Bůh je spolehlivý a nemění se ve své dobrotě.

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka