Denní zamyšlení s Písmem

26.2.2020

26. 2. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Smiřte se s Bohem!“


„Jsme Kristovi vyslanci, jako by skrze nás napomínal Bůh. Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem!“       /2Kor 5,20/
 

Znovu se otevři Lásce, Pravdě, Životu a milosti. Odlož všechno, co Ti brání, nechat se milovat.
 

1. čtení: Jl 2,12-18
žalm: Žl 51
2. čtení: 2Kor 5,20-6,2
evangelium: Mt 6,1-6.16-18

Zobrazeno 1185×

Komentáře

Matonick

Člověk se od Boha vzdálil. Tuto vzdálenost překonává Bůh svou láskou, svou přítomností a svým darem, sebedarováním. K otevření se této milosti Boží, ke smíření s Bohem všechny lidi vyzývá Pavel. Tedy i nás. Jak? Co mám podniknout, co si odříct, kde navýšit své dobré skutky… Jako by Bůh čekal, až se rozhodneme jednat my. Jenže v původní textu se význam věty blíží spíš k: „Nechte (dejte) se smířit s Bohem!“ Tím, kdo jedná, je sám Bůh, a ten, kdo otálí s odpovědí, je člověk. Změňme proto způsob života a smýšlení. Obraťme se k Hospodinu a poznávejme Boží lásku skrze to, co učinil pro svůj vyvolený lid. Poznávejme, co činí i dnes pro každého z nás a kdy a kde touží skrze nás promlouvat k druhým. Je čas na smíření s námi samými a mezi sebou navzájem.

Matonick

Proč je potřeba se s Bohem smířit? Jak vypadá náš stávající vztah s Bohem? Máme naprosto svobodný přístup k Bohu? Pokud ne, tak tomu něco brání. Je to podobné, jako ve vztazích s lidmi. Pokud chceme s dotyčným člověkem obnovit skutečný vztah, tak je potřeba odstranit překážky - odpustit, a omluvit se. Mezi každým člověkem a Bohem leží překážka v podobě hříchu. Každý z nás se dopouští věcí, které jsou v rozporu s Bohem. Pokud tedy přicházíme za Bohem, měli bychom si měli uvědomit, že je potřeba překážky ve vztahu s Bohem odstranit, abychom s ním mohli žít. Např. to, že jsme si zatím žili podle svého a s Bohem jsme nepočítali.

Matonick

Na rozdíl od všech představ o Bohu, podle nichž bylo třeba Boha smiřovat obětmi, věříme v Boha, který přichází a nabízí sám jako první svůj smír. Bůh se s námi smířil ve svém Synu. “Ježíše Krista ustanovil Bůh jako smíření skrze víru a jeho krev, aby ukázal svou spravedlnost” (Řím 3, 25). Smíření znamená obnovení všeobecného řádu, nastolení Božího míru jako možnosti a cíle všeho stvoření, který je v Bohu. Jak nastolit tento mír? Obnovením vztahu k Bohu v lásce. “Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný” (Jan 3, 16). Kristus dílo spásy vykonal tak, že v lásce se nám vydal do krajnosti pro nás a pro naši spásu. Cílem smíření a vykoupení je nový člověk v Kristu. Smiřme se s ním.

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka