Denní zamyšlení s Písmem

4.2.2020

4. 2. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Dcero, tvá víra tě zachránila…“


„A on jí řekl: „Dcero, tvá víra tě zachránila. Odejdi v pokoji, uzdravena ze svého trápení!“/Mk 5,34/

Tu ženu uzdravilo to, že poznala Boží dobrotu, že skrze Ježíše poznala Otce a uvěřila v něj.

Uvěřila, že Ježíš je tváří Nejvyššího, že Bůh je láska a život.

Vždyť Syn přišel, aby oslavil Otce, ne sebe.

1. čtení: 2Sam 18,9-10.14.24-25.30-19,4
žalm: Žl 86
evangelium: Mk 5,21-43

 

Zobrazeno 587×

Komentáře

Matonick

Dnešní čtení patří do souboru Ježíšových zázraků uzdravování. Zamýšlíme se nad vzkříšením Jairovy dcery a nad uzdravením krvácející ženy. Zůstáváme přitom soustředěni na Ježíše a vnímáme jeho hluboký soucit a léčivou sílu. Věnujme se jednomu z oněch dvou zázraků. Nemocná žena využila veškerou lidskou pomoc. Veškeré snahy ji přivodily chudobu a beznadějný stav nemoci s jejími sociálními následky. Když slyšela o Ježíšovi, probudila se v ní naděje. Její důvěra v Ježíše nebyla zklamána. Šla v zástupu lidí a zezadu se dotkla jeho šatů. Náhle zakusila na svém těle mocné působení Boží. Její víra zahrnovala přesvědčení, že Ježíš je nejužším způsobem spojen s Bohem a že má Boží moc. Ježíš tuto ženu nejen uzdravil z její dlouhotrvající nemoci, ale umožnil ji také setkání s ním.

Matonick

Setkání s Ježíšem a žádost o pomoc, dotýkání se Boha má uzdravující moc. Nám se i modlitba může jevit jako dotyk lemu Ježíšova pláště. Žena všechnu svoji víru vložila do onoho jediného dotyku a vrátila se jí síla a zdraví. Spasitel rozeznal dotek víry od náhodných dotyků neopatrného da¬vu. Takovou víru nemohl nechat bez po¬všimnutí. Chtěl ubohou ženu potěšit a byla požehnáním pro všechny jeho následovníky do konce času. Žena přišla, a vrhla se mu k nohám. Se slzami vděčnosti v očích vyprávěla o svém utrpení i o tom, jak byla uzdravena. Ježíš jí s láskou řekl: „Dcero, tvá víra tě zachránila, jdi v po¬koji." Nenechal žádný prostor pro vznik pověry, že pouhým dotykem jeho oděvu se někdo může uzdravit. Ženu uzdravila víra v jeho božskou moc, a ne vnější dotyk.

Matonick

Když Ježíš uzdravil nemocnou ženu, chtěl, aby přijaté požehnání potvrdila vyznáním. Dary, které evangelium nabízí, nemáme získávat pokradmu ani se z nich radovat v tajnosti. Pán nás vyzý¬vá, abychom svědčili o jeho dobrotě: Povolává nás, abychom vyznávali jeho věrnost, a tím zjevovali světu Kris¬ta. Nejúčinnějším svědectvím je pak naše osobní zkušenost. Božími svědky se stáváme tehdy, když se na nás proje¬vuje působení Boží moci. Každý člověk žije jiný život a prožívá jiné zkušenosti než ostatní. Bůh si přeje, aby chvála, kterou mu vzdáváme, vyvěrala z našich srdcí. Osobní projev vděčnosti za jeho milost spolu s křesťanským životem má obrovský význam pro záchranu dalších lidí.

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka