Denní zamyšlení s Písmem

10.3.2020

10. 3. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Mluví, ale nejednají.


Dělejte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť mluví, ale nejednají. 

Ježíš nevyzývá k jejich svržení, odstranění, ani k revoluci. Ale ke změně chování „odzdola“. Kéž i mě doba postní povzbuzuje k opravdovosti.

 

1. čtení: Iz 1,10.16-20
Žalm: Žl 50
evangelium: Mt 23,1-12

                                                                          www.vira.cz

Zobrazeno 553×

Komentáře

Matonick

Dnešní úryvek ze začátku 23 kapitoly Matoušova evandelia nazvané”Varování před zákoníky” navazuje na Ježíšovo učení v chrámu. Matouš v této kapitole formuluje obžaloby namířené proti učitelům zákona a farizeům. Ježíš zajisté vyvolal jejich rozpaky a rozmrzelost, když se dokonce na ně obrátil se slovy: „Běda vám!“ Zákoníci přece byli vážení lidé. Byli znalci zákona. Věděli, jak vykládat bibli a dovedli o tom vést dlouhé diskuse. Farizeové byli zase lidé velice horliví, zbožní i vzdělaní. Věděli mnoho o biblických předpisech a předpisech z nich vyplývajících. Byli přesvědčeni, že jsou povoláni k tomu, aby byli lidmi čisté zbožnosti. Ježíšova ostrá slova ale jsou důrazným varováním před falešnou životní orientací, právě těch úspěšných, vzdělaných, zdánlivě odpovědných a spokojeně zbožných.

Matonick

Ježíš neučí nenávisti vůči některým skupinám lidí. Naopak vyzývá i židovské farizeje a zákoníky, aby se upamatovali, že mají svůj důležitý úkol před Hospodinem.Ve svém varování se obrací “k zástupům i ke svým učedníkům” s dvojím poselstvím (v. 1-12). Na jedné straně usvědčuje znalce zákona a farizeje z pokrytectví (v.2-4), vyčítá jim, že se vychloubají a hledají prázdnou slávu. Na druhé straně varuje své učedníky před chorobnou ctižádostivostí (v.8-10), která nepochybně jako zákeřná choroba ohrožovala život společenství věřících I v době, kdy bylo toto evangelium sepsáno.

Matonick

Každá nezdravá touha po osobních výhodách znesvěcuje náboženství a dělá z něho modloslužbu. Ježíš zvěstuje evangelium. Nezesměšňuje. Varuje. Nemáme přestat poslouchat Boží slovo, které nám zvěstují i někteří nevěrní církevní představení. Ježíš nás však upozorňuje, že máme dobře rozlišovat mezi tím, co říkají, a jejich jednáním. A evangelista Matouš nás vybízí, abychom svůj pohled upřeli především na svého pravého učitele, Ježíše. On je tím pravým a věrným zvěstovatelem Otcovy vůle. Modleme se: ”Jak často. Pane, vystavujeme na odiv své skutky, abychom “se zviditelnili” nikoliv před tebou, ale před lidmi, protože chceme, aby nás obdivovali. Jak často jsme hledali obdiv a slávu! Smiluj se nad námi, že jsme často bránili tvému slovu, aby proniklo do naší duše,aby mohlo změnit naše chování”.

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka