Denní zamyšlení s Písmem

12.3.2020

12. 3. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Mají Mojžíše a Proroky, ať je uposlechnou!“


„Jestliže neposlouchají Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.“ 
                                                        /Lk 16,29/


Bůh i dnes „jen“ napovídá. Nepřesvědčuje, neláme, nedokazuje. Ostatně dnes víme, že ani Ježíšovo zmrtvýchvstání mnohé nepřesvědčí! 

 


1. čtení: Jer 17,5-10
žalm: Žl 1
evangelium: Lk 16,19-31

www.vira.cz

Zobrazeno 528×

Komentáře

Matonick

Dnešní Boží slovo nám předkládá k zamyšlení Jeremiášovo “Doufat v Boha a ne v člověka” ( Jer 17,5-10) a Ježíšovovo “Podobenství o boháči a Lazarovi” (Lk 16, 19-31) . Obě vyprávění jsou napsána stylem, který nás nutí, abychom se v obou textech snažili hledat to, co je podstatné. A to myslím samotný poslední verš Lk 16,29 nesplní. Společným hlavním tématem je zde asi poselství o tom, že člověk už při svém pozemském putování rozhoduje o svém věčném údělu – o životě nebo smrti. Kdo svou důvěru klade sám v sebe a do sobeckého štěstí, které se snaží budovat svýma vlastníma rukama, kráčí vstříc pekelným temnotám. Kdo skládá svou důvěru a žije jako na Bohu závislý a Bohem milovaný tvor, ten v sobě nosí zárodek věčnosti, který pomalu vyrůstá ve věčné štěstí a v pravý pokoj.

Matonick

Jeremiáš v 1. čtení ani Ježíš to zde nevysvětlují teoreticky, nabízejí nám však praktické příklady - stromu a žebráka Lazara. Zaměřme se na něj. Život mu připravil tvrdé zkoušky, ti, od nichž očekává pomoc , jej přehlížejí, ale on mlčí. Z jeho úst nevychází žádná výčitka proti Bohu. Žádná vzpoura, nenávist ani kritika. Konečně přichází smrt na kterou čekal jako na vysvobození, a v jediném okamžiku se všechno mění: toho, kterým lidé pohrdali , nyní andělé odnáší do nebes. Jeho tvář je jakoby odleskem tváře Ježíše . Ten nic nedbal na to, že je rovný Bohu, ale všeho se zřekl. Jeho láska a pokora mu umožnila sestoupit k nám skrze propast, která odděluje nebe a zemi a přinést člověku spásu. K modlitbě odpověď na verše dnešního Žalmu 1: Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina.

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka