Denní zamyšlení s Písmem

23.3.2020

23. 3. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Pane, přijď…


„Jestliže neuvidíte znamení a zázraky, nikdy neuvěříte.“
                                           /Jan 4,48/

Možná mnozí z nás nevidí znamení a zázraky, a přesto Ježíšovi věříme. Snad není troufalé mít naději, že by nás Pán pochválil…!

1. čtení: Iz 65,17-21
žalm: Žl 30
evangelium: Jan 4,43-54

www.vira.cz

Zobrazeno 708×

Komentáře

Matonick

Ježíš se vrací do Galileje z Jeruzaléma, kde pobyl několik dnů během velikonočních svátků. Učinil tam několik znamení a mnozí také tam uvěřili v jeho jméno (Jan 2,23). Lidé jej doma s nadšením přijímají, poněvadž se mezitím dozvěděli, co v Jeruzalémě vykonal. On však tuto popularitu, založenou na svých zázračných skutcích, odmítá. Odchází do Kány, kde vykonal svůj první zázrak (znamení ; srov. Jan 2,1-11), a přítomní jsou svědky zázraku dalšího, který Jan zaznamenal v příběhu nazvaném: ”Uzdravení syna královského úředníka”.

Matonick

Záznam evangelisty Jana o uzdravení “na dálku “ nám představuje Ježíše, jako Slovo života (Jan 4,43-54). Ježíšovým zázrakem je jeho slovo. Když je člověk s vírou a poslušností přijme, stane se svědkem zázraku, o kterém toto slovo mluví (v.50). Uvěřit Božímu slovu je totéž jako otevřít dveře do naprosto nové skutečnosti. Zůstat v Božím slově a uchovávat je v srdci znamená účastnit se Božího díla. Tímto Božím slovem je Ježíš. Jedině on nám může dát slovo plné života a síly. Dělá to naprosto klidným a nenápadným způsobem a od nás vyžaduje jen prostou, bezvýhradnou víru.

Matonick

Přijmout toto slovo a s naprostou důvěrou se vydat na cestu, může být otázkou života nebo smrti. Přesně jako v případě onoho zdrceného otce z dnešního evangelia, na jehož prosbu neodpověděl Ježíš žádným zázrakem , ale slovem života. Otec je přijal a zcela se na ně spolehl. Boží slovo je světlem na naší cestě. Toto slovo se současně stává modlitbou, kterou je třeba neúnavně opakovat, dokud se nepotvrdí, že se prosba vyplnila. Pán vyslyšel a vykonal svou milostí mocné činy. Kristus Ježíš je Pán života, času i věčnosti.

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka