Denní zamyšlení s Písmem

24.3.2020

24. 3. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Chceš být zdráv?“


„Hle, jsi zdráv. Už nehřeš, aby tě nestihlo něco horšího.“
                                              /Jan 5,14/

Ježíš se dává do řeči s tím, který ani nemá sílu přiblížit se k léčivé vodě… Jakoukoli běžnou pomocí mohu i já přiblížit druhé k Ježíšovi.

1. čtení: Ez 47,1-9.12
žalm: Žl 46
evangelium: Jan 5,1-3a.5-16

www.vira.cz

Zobrazeno 747×

Komentáře

Matonick

Slova dnešní bohoslužby prýští jako životodárná voda z pramenu tryskajího podle Ezechielova vidění z prvního čtení přímo pod prahem chrámu, do kterého znovu vstoupila Boží sláva, aby opět přebývala uprostřed lidu po navrátu z vyhnanství. Tato voda, pocházející od Boha, zúrodní a oživí všechny země, jimiž bude protékat. Sdělení proroka je v souladu i se Žalmem 45,5, který k tomu vyslechneme. Tuto symboliku převezme a dovrší Nový zákon: Ježíš je pravý chrám, z něhož vyvěrá živá voda Ducha svatého (Jan 7,38). On nám skrze tuto oživující a uzdravující vodu přináší znovuzrození a uzdravení (Jan 3,5).

Matonick

A právě zde v Jeruzalémě nedaleko chrámu prochází kolem vody rybníku Bethseda Ježíš - vtělená Boží spása. V okolí se shromažďuje množství ubožáků a nemocných a s jedním z nich se tam Ježíš setkává a oslovuje ho: “Chceš být zdráv?” (Jan 5,6). Pouhá otázka v ochrnutém probouzí touhu po uzdravení a prostým příkazem (v.8) obnovuje jeho síly. Ježíš se neuchyluje k žádným prázdným obřadům ani k nějakým terapeutickým koupelím, nýbrž mocí Božího slova člověka uzdravuje a láme všechna pouta, která z něj dělají vězně. Ochrnutí těla je totiž ničím ve srovnání s mnohem horšími pouty hříchu, která svazují srdce člověka.

Matonick

Přijď Pane a hledej každého člověka, kterého přemohla duchovní malomyslnost, tělesná nemoc, nebo zoufalství mad nějakým skrytým hříchem. Oslov každého z nás, abychom zaslechli každý osobně tvou otázku: “Chceš být zdráv?” Ty jsi mne už jednou obnovil v křestním prameni. Dej, ať dále žiji věrně v souladu s dary, kterými jsi mě zahrnul. Kéž jsem osvobozen od hříchu, který ochromuje mou duši, abych mohl kráčet ve tvé přítomnosti a všem lidem lidem zvěstovat, že v tobě mohou všichni najít pravý život.

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka