Denní zamyšlení s Písmem

25.3.2020

25. 3. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Buď zdráva, milostiplná!“


„Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“
                                                     /Lk 1,34/

Maria nehledá důvody a výmluvy, „proč do toho nejít“. Její námitka je docela praktická. Matka církve, od které se můžeme mnoho učit!

1. čtení: Iz 7,10-14
žalm: Žl 40
2. čtení: Žid 10,4-10
evangelium: Lk 1,26-38

www.vira.cz

Zobrazeno 750×

Komentáře

Matonick

V dnešní bohoslužbě slova ke Slavnosti Zvěstování Páně Izaiáš v prvním čtení prorokuje (Iz 7,14): “Hle panna počne a porodí syna a dá mu jméno Imanuel (to je Bůh). Je vskutku nádherné a velkolepé, že k Marii byl vyslán anděl a zvěstoval ji radostnou novinu, že porodí syna, který bude nazván synem Nejvyššího. K čemu by však byla i celá legie andělů, kterou by nebeský Otec k Panně Marii vyslal, kdyby ona neuvěřila a neřekla … “Staň se mi podle tvého slova.” Copak Panna Maria nebyla překvapená? A snad byla i vyděšená, když k ní přišel Boží posel a oznámil ji věc, která se v podmínkách světa jeví jako nemožná.

Matonick

Sama se ho táže: “Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?” (Lk 1,34). Poslu Božímu však stačí, aby ji pouze jednou ujistil o tom, že u Boha neni nic nemožného a Panna Maria nejenže uvěří, ale zcela se odevzdá Boží vůli. A tak, když se Panna Maria po Zvěstování setkala se svatou Alžbětou a ta poznala, jakou milost jí Bůh udělil, pronesla k ní Marie slova chvalozpěvu, která se dotýkají každého z nás: "Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství trvá od pokolení k pokolení.“ (Lk 1,46-50).

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka