Denní zamyšlení s Písmem

26.3.2020

26. 3. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Já jsem přišel ve jménu Otce.“


„Jak vy můžete uvěřit, když oslavujete sebe navzájem, ale nehledáte slávu jen od samého Boha?“
                                               /Jan 5,44/

Dejme si pozor, abychom my, křesťané, „neoslavovali sebe navzájem“. Veškerá naše hrdost musí pramenit z Boží lásky. Budeme-li příliš poukazovat na sebe, bude naše svědectví neplodné.

1. čtení: Ex 32,7-14
žalm: Žl 106
evangelium: Jan 5,31-47

www.vira.cz

Zobrazeno 540×

Komentáře

Matonick

Aby se dále upevnilo nerozlučitelné láskyplné pouto náklonnosti Pána k nám, jak o tom zazní i z našich pokorných vyznání chvály a proseb Hospodinu v odpovědích na dnešní Žalmy 106,19-23, pak by zamyšlení nad dnešními slovy Písma k tomu mělo přispět. Nejen křesťané, ale všichni, kteří je čtou a jim dnes naslouchají , si mohou uvědomit, že vést opravdový náboženský život znamená především žít v plné závislosti na Bohu. Všechno ostatní musí být až na druhém místě.

Matonick

Opravdově věřící ani v těžkých životních zkouškách Boha neopouští ani jej neobžalovávají, že právě on je příčinou jejich neštěstí, ale po Mojžíšově vzoru se k němu o to usilovněji a naléhavěji obracejí. Ne jako modloslužebníci , kteří si ulili svého zlatého býčka a začali se mu klanět jako svému bohu (srov. první čtení - Ex 32,7-14). Věřící, jehož víra je zralá, chápe jako osobní zkoušku i to, čím prochází jeho bližní. Tak jednal Mojžíš a hlavně Ježíš, který ač nevinný , se pro nás hříšné vydal na smrt. V tomto pokorném, věrném sebedarování pro druhé spočívá pravé svědectví.

Matonick

V dnešním úryvku Jan 5,31-47 nazvaném „JEŽÍŠOVO SVĚDECTVÍ“ evangelista popisuje Hospodinovy snahy přivést k sobě vyvolený národ, který však odpovídá zatvrzelostí, neposlušností, hluchotou a slepotou. Ježíš zde předkládá svým posluchačům čtyři svědectví, aby je přivedl k poznání, že je Boží Syn a Mesiáš: slova Jana Křtitele, skutky, které sám Ježíš vykonal jménem Božím, Otcův hlas a svědectví Písma. Slepota nepřátel Ježíše má původ v jejich vnitřní rozpolcenosti: nehledají „slávu jen od samého Boha, ale oslavují sebe navzájem“ (v.44). Nebuďme jako oni.

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka