Denní zamyšlení s Písmem

27.3.2020

27. 3. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Nepřišel jsem sám od sebe.“


Když jeho příbuzní odešli na svátky, odebral se tam i on – ne veřejně, ale potajmu.
                                                  /Jan 7,10/

Ježíš se pohybuje nepoznán mezi těmi, kdo mu ukládali o život. I dnes se možná schovává před kritiky, kterým vadí jeho přímost.

1. čtení: Mdr 2,1a.12-22
žalm: Žl 34
evangelium: Jan 7,1-2.10.25-30

www.vira.cz

Zobrazeno 564×

Komentáře

Matonick

Spravedlnost je ve Starém zákoně hodnota, kterou se formuje právo, pravda, přikázání a zákon. Spravedlnost je vstupním klíčem do Božího království, za jehož dveřmi se rozprostírá Boží milosrdenství, světlo a pokoj. V úvodu do dnešní bohoslužby slova Bible v knize Moudrosti mluví o spravedlivém a skupině jeho nepřátel, kteří mu ukládají o život. Koho autor myslí tím spravedlivým? Může tak být všeobecně označen každý věřící, který se svědomitě řídí radami Zákona?

Matonick

Spravedlivý není pouze ten, koho Bůh chrání, vede a zachraňuje, ale je to zároveň člověk morálnější, přínosnější pro blaho pospolitosti, duchovnější a rozumnější, kdežto svévolník, nebo lidé bezbožní jsou jeho pravým opakem. Autor textu však může pomýšlet i na konkrétního člověka. Křesťané roli spravedlivého vztahují na Ježíše Krista. Na zpěv ze žalmu 34 odpovídáme veršem 19: “ Blízko je Hospodin těm, kteří mají zkroušené srdce“. Psal ho jistě člověk spravedlivý, který si prošel velkým utrpením. Protože jen takový člověk se skutečně z hlouby srdce dokáže radovat nad tím, že bude zachráněn, vysvobozen, vykoupen.

Matonick

Evangelista Jan začleňuje drama z pobytu Ježíše v Jeruzalémě během nejpopulárnějšího židovského svátku stánků do kapitoly 7. Jeho příchod nezůstal utajen. Ve svatém městě jej lidé velmi brzy poznali a jako obvykle se rozdělili na dva protichůdné tábory. Ježíš se naposledy pokouší pozvat své protivníky, aby přemýšleli o něm i o „skutcích“, které vykonal – ale bezvýsledně. Znalci zákona jej odmítají uznat za Božího vyslance a nepoznali, že v něm pravý a živý Bůh naplňuje svá zaslíbení. Ježíšova slova jim zní jako ironie, výsměch a rouhání. Snaží se ho zmocnit, ale marně. On zůstává pánem času i okolností. Dosud nenastala jeho „hodina“ (v.30).

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka