Denní zamyšlení s Písmem

3.3.2020

3. 3. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…Když se modlíte, nebuďte přitom povídaví…“ 


„Vy se tedy modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od Zlého.” 
                                                           /Mt 6,9-13/

Není důležitý počet slov, ale ať jsou naše modlitby především upřímné a plné víry – tedy „ze srdce“.
Má to však ještě podstatnou podmínku – ochota odpouštět druhým. 

1. čtení: Iz 55,10-11
žalm: Žl 34
evangelium: Mt 6,7-15

Zobrazeno 817×

Komentáře

Matonick

Matouš pro naše poučení zapsal v evangeliu v kapitole 6. verše 5-8 v odstavcích nadepsaých: “Jak se modlit” a verše 9-15: “Modlitba Páně”. Verš 7. v bibli tady zní: “Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.” Stálá, resp. častá modlitba je však nezbytností, nelze se bez ní obejít. Známe sice pravdu o modlitbě, ale svůj život jsme jí nepodřídili. Naše víra v nezbytnost a nenahraditelnost modlitby musí být natolik pevná, aby obstála v každé situaci, bez ohledu na to, zda zakoušíme radost z modlitby či zda je nám dáno vidět její výsledky. Nebylo nám přikázáno stále pracovat, bdít a postit se, kdežto stálá modlitba je pro nás zákonem. Je-li Pán s námi, najdeme místo k modlitbě všude.

Matonick

Modleme se jak chce Bůh, ne tak, jak se to líbí či hodí nám. Nemáme právo diktovat Bohu, zda, kdy a jak nás vyslyší. Kvalita naší modlitby nezávisí na tom, jak se při ní cítíme, co při ní zakoušíme. Chceme-li, aby modlitba náš život zcela prostoupila, musíme si stanovit její pevný řád a tomuto řádu se přizpůsobit. „Méně je někdy více.“ Modlitbu usnadňuje spojení s nějakou pravidelnou činností. Problémem v úsilí o modlitbu je zapomínání a roztržitost. Usnadní nám, spojíme-li modlitbu s nějakou pravidelnou činností (jídlo, probuzení, uléhání, změna činnosti, cesta do zaměstnání, atd.). Často se modleme. Modlit se bez přestání však vyžaduje, aby se celý náš život stal modlitbou. Neustále se modlí ten, kdo svou modlitbu spojuje se skutky a skutky s modlitbou.

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka