Denní zamyšlení s Písmem

8.4.2020

8. 4. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři?“


Můj čas je blízko; budu u tebe se svými učedníky slavit velikonoční večeři. 
                                                 /Mt 26,18/

Chci s Pánem stolovat a slavit eucharistii ve věrnosti a s takovou láskou, která nahradí zrady a lhostejnost mnohých.

1. čtení: Iz 50,4-9a
žalm: Žl 69
evangelium: Mt 26,14-25

www.vira.cz

Zobrazeno 739×

Komentáře

Matonick

Už třetí den, skrze čtená evangelia, máme možnost pozorovat průběh Jidášovy zrady. Dnešní úryvek z evangelia Matoušova začíná slovy: „Jeden z Dvanácti – Jidáš. Ježíš přijal Jidáše mezi učedníky a projevoval mu stejnou péči a lásku jako všem ostatním. Jidáš ho však nakonec zradil. Jidášův příběh nám odhaluje smutný konec života, který mohl být oslavou Boha. Kdyby byl Jidáš zemřel před svou poslední cestou do Jeruzaléma, všichni by jeho ztrá¬tu těžce nesli. Jidáš však v závěru své životní dráhy projevil takové vlast¬nosti, že jím lidé již po staletí opovrhu¬jí. Odhalení jeho povahy však mělo svůj smysl. Je varováním pro všechny, kdo by se zpronevěřili svatému povolání.

Matonick

Když Jidášovi Ježíš při velikonoční večeři řekl: „Co chceš učinit, učiň hned!" (Jan 13,27), mysleli si učedníci, že mu Mistr připomíná, aby ještě dokoupil něco na slavnost nebo aby obdaroval chudé. Ve službě druhým se Jidáš mohl zbavit svého sobectví. Denně poslouchal Kristova naučení, viděl jeho život naplněný láskou a nezištností, a přesto v sobě dál choval závist a chamtivost. I poté, co se dvakrát zavázal, že Spasitele zradí, měl ještě příležitost činit pokání. Ježíš při velikonoční večeři odhalil jeho zrádné úmysly a potvrdil tak své božství. S láskou posloužil Jidášovi stejně jako ostatním učedníkům. Jidáš však na tuto poslední výzvu lásky nedbal, odešel, aby ho zradil.

Matonick

Mnozí z nás, kteří jako Jidáš zrazují Krista, měli by činit pokání a modlit se: Pane Ježíši, dovol nám, abychom se dnes před tebou vyznali ze svých hříchů. Vlož do našich úst upřímná slova pokory. Vyznáváme, Pane, že jsme tě zaprodali, a to nikoliv jednou. Denně přemýšlíme, jak bychom tě mohli zradit a vydat, a dychtíme po ubohé Jidášově odměně, zatímco ty nás tak miluješ. Prodali jsme tě za směšnou cenu, ty sis nás však koupil za nekonečně vysokou cenu své vlastní krve. Prosíme tě, dej, ať jsme skrze tvé probodené srdce uvedeni k tobě a můžeme navždy přebývat ve společenství tvé lásky. Amen.

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka