Denní zamyšlení s Písmem

23.5.2020

23. 5. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

prokázal vynikající služby věřícím... 


Mezitím přišel do Efesu jeden Žid, jmenoval se Apollos a pocházel z Alexandrie. Byl to dobrý řečník a výborně se vyznal v Písmu. Byl poučen v nauce Páně, mluvil nadšeně a uměl přiléhavě vykládat o Ježíšovi, ačkoli znal jen křest Janův. Začal tedy neohroženě mluvit v synagoze. Když ho slyšeli Priscilla a Akvila, vzali ho k sobě a ještě důkladněji mu vyložili Boží nauku. 
                                                    /Sk 18,24-26/

Priscila a Akvila vykládají Boží nauku dokonaleji. Věnuji já čas svému zdokonalení ve víře? Přijímám druhého bez předsudků?

1. čtení: Sk 18,23-28
žalm: Žl 47
evangelium: Jan 16,23b-28

www.vira.cz

Zobrazeno 742×

Komentáře

Matonick

Z Antiochie, z hlavního města syrské provincie, které se stalo centrem misijního působení církve mezi pohany, podobně jako byl Jeruzalém střediskem pro křesťany obrácené ze židovství, se Pavel vypravuje na svou třetí apoštolskou cestu. Jeho pozornost se nyní zaměřuje na Efez. Když se Pavel vracel z druhé cesty z Korintu, právě zde se rozloučil s křesťanským manželským párem ze židů Priscillou a Akvilem, kteří ho až sem z Korintu doprovázeli. Pavel jim byl za podporu při svém pobytu v Korintu velmi vděčný. I v Efezu prý Pavlovi pomohli z vážného nebezpečí. Pavel v listu Římanům 16,3-4 později napsal, že pro něj nasadili život a že je jim zavázán vděčností on i všechny církve z pohanských národů. V Efezu a pak v Římě pečovali o křesťanskou obec. Oba skončili mučednickou smrtí.

Matonick

V té době se v Efezu objevil věhlasný kazatel, teolog a misionář Apollos. Byl výmluvný, vzdělaný, byl poučen o cestě Páně, mluvil s velkým nadšením, ale znal jen křest Janův. Jeho velkým kladem však bylo, že byl poučitelný. Když přišel do Efezu nevěděl, že neví všechno. Nevěděl, že má jen část pravdy, že nebyl plně poučen o tom, proč Ježíš musel zemřít, o křtu nejen vodou ale i Duchem svatým apod. Čteme dnes ze „Skutků apoštolů“ že Priscilla a Akvila mu vše ještě důkladněji vyložili ( Sk 18,24-26). Musíme si být vědomi toho, tehdy jako i dnes, že na díle evangelizace se podílí celá církev. Každý má sice svá omezení, ale zároveň může počítat s bratrskou pomocí a přispění druhých.

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka