Denní zamyšlení s Písmem

25.5.2020

25. 5. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Já jsem přemohl svět.


„Hle, přichází hodina ano, už je tu kdy se rozprchnete, každý do svého (domova), a mne necháte samotného. Přesto však nejsem sám, neboť Otec je se mnou. Toto jsem k vám mluvil, abyste měli ve mně pokoj. Ve světě budete mít soužení. Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět.“ 
                                              /Jan 16,32-33/

Ježíš vyčítavě předpovídá svou opuštěnost. Nechci ho v tomto týdnu přípravy na seslání Ducha svatého ponechat bez své lásky! Můj vztah k Němu mi dává jistotu, že spolu s ním mohu přemoci lhostejný „svět“.

1. čtení: Sk 19,1-8
žalm: Žl 68
evangelium: Jan 16,29-33

www.vira.cz

Zobrazeno 1793×

Komentáře

Matonick

Včera jsme se v Jeruzalémě rozloučili s Ježíšovými učedníky, kteří se nesnadno vyrovnávali s faktem, že jejich Pán je opustil a vystoupil na nebesa. Následně se uchýlili k modlitbám, v nichž nalézali ztracenou rovnováhu. Vzpomínali přitom na dlouhé a poučné rozhovory, které v jeho společnosti vedli. Právě do těchto chvil jim nepochybně zazněly i slova modlitby Ježíšovy, kterou za ně před svým ukřižováním přednesl. Při včerejší bohoslužbě zaměřené převážně k této modlitbě jsme vyslechli při kázání našeho pana faráře i tato slova: „Modlitba je nejen projevem víry, ale také lásky. Modlíme se za ty, na kterých nám záleží. V dnešním čtení se Ježíš modlí za nás. Za své učedníky. Protože mu na nás záleží a chce, abychom si připomínali, kdo je, proč přišel a jakou lásku k nám chová.“

Matonick

Světlo Kristova kříže však proniká do srdcí učedníků i nedlouho předtím. Co bylo zahalené, kříž zjevuje. Dnes se vracíme v evangeliu Janově o kapitolu zpět ( Jan 16,29-33). Tolik sebedůvěry bylo stále v jejich myslích a srdcích. Ale již tuto poslední Pánovu noc se ukáže, co je v srdci těch, kteří nyní prohlašují: Věříme! Zanedlouho se všichni rozprchnou před nebezpečím. Na prvním místě bude myšlenka: zachránit si svůj život. Kde bude ta víra, se kterou se nyní tak chlubí? Ježíš viděl u svých učedníků obavy, zda budou s to vypořádat se s výzvami, kterým budou brzy čelit, a že budou rozptýleni do všech stran. Říká jim, aby se nenechali odradit, aby zůstali s ním. Ujišťuje je, že Bůh je posilní a upokojí, a také že až přijde čas, přemohou svět – tak jako Ježíš.

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka