Denní zamyšlení s Písmem

27.5.2020

27. 5. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Dal jsem jim tvé slovo. 


Svět k nim pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachránil od Zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. 
                                                  /Jan 17, 14-16/

Být ve světě – a přitom nebýt ze světa. Musím unést toto pnutí… Chci přitom naplňovat Ježíšovu úpěnlivou prosbu za jednotu?

1. čtení: Sk 20,28-38
žalm: Žl 68
evangelium: Jan 17,11b-19

www.vira.cz

Zobrazeno 783×

Komentáře

Matonick

Dnešní úryvek z Janova evangelia nám přináší druhou část „Velekněžské modlitby“, v níž Ježíš, Boží Syn vznáší prosby za zachování společenství učedníků, kteří zůstávají ve světě. Text se dělí na dva úseky: v prvním se rozvíjí téma neslučitelnosti vztahů mezi učedníky a mezi světem (v. 11b-16) a pak se hovoří o posvěcení učedníků v pravdě (v. 17-19). Ježíš je mimořádně znepokojen nad mocí světa a nad jeho možným vlivem na jeho učedníky. Ve světě působí zlý duch – duch lži, jenž se vší silou vzpírá pravdě, kterou je sám Kristus. Učedníci jsou v nesnadné situaci: mají žít ve světě, ale nesmějí se jím nakazit. Jejich posilou je Ježíšova modlitba, jeho slovo a jeho Duch.

Matonick

Svět je mocný pro toho, kdo se jím nechá svést, a slabý pro toho, kdo se nechá vést Ježíšovým slovem a kdo žije pod vládou jeho Ducha.
Ježíš proto prosí Otce, aby ochránil jeho učedníky před Zlým (v. 15) a před nenávistí světa (v. 14) a pak prosí, aby byli posvěceni: „Posvěť je svou pravdou; tvé slovo je pravda“ (v. 17). Úkolem učedníků je pokračovat ve světě v Ježíšově poslání. Protože jsou vystaveni úkladům Zlého, pro zdárné dovršení svého poslání potřebují, aby je Bůh ochraňoval a Ježíš posvěcoval. Jistota, že se i my správně orientujeme, se umocňuje tím, že se k Božímu slovu a ke svatému Duchu nestavíme čistě individuálně, ale přijímáme je v rámci společenství Ježíšových učedníků, vytvářející posvátné společenství církve.

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka