Denní zamyšlení s Písmem

28.5.2020

28. 5. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ať všichni jsou jedno… 


„Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.” 
                                                  /Jan 17,20-21/

Zde prosí Ježíš vroucně i za mě. Vždyť i já jsem uvěřil skrze hlásání těch, které poslal. Mohu si však klást provokující otázku: Kdo uvěří skrze moje svědectví?

1. čtení: Sk 22,30; 23,6-11
žalm: Žl 16
evangelium: Jan 17,20-26

www.vira.cz

Zobrazeno 883×

Komentáře

Matonick

Ve třetí části své „Velekněžské modlitby“, zaznamenané v dnešním Janově evangeliu, mluví Ježíš v širších souvislostech. Nejprve prosil Otce za sebe a za společenství svých učedníků, nyní se modlí za všechny, kdo i v budoucnu uvěří (v. 20-26). Po úvodní výzvě (v. 20) následují dvě jasně oddělené části: prosba o jednotu (v. 21-23) a prosba o spásu (v. 24-26). Ježíš nejprve říká svému Otci, za koho se chce modlit, a pak jej prosí o dar jednoty ve víře a lásce pro všechny věřící. Pouto, které spojuje Otce se Synem, a jejich vzájemná niterná jednota je základem a vzorem pro společenství věřících. V tomto životním prostoru se všichni stávají „jedním“ natolik, nakolik přijímají Krista a věří jeho slovu.

Matonick

Tento vysoký ideál, inspirovaný životem společenství božských osob, se pro křesťanské společenství stává silnou výzvou k víře a zářivým znamením poslání, které Ježíš svěřil své církvi. Jednota mezi Ježíšem a křesťanským společenstvím je zde popsána jako vzájemné přebývání: „já v nich a ty ve mně“ (v. 23a). V Kristu tedy spěje církev k dokonalé jednotě. Ježíš pak vyjadřuje přání připojit ke svým učedníkům věřící všech dob a prosí, aby se i na nich dovršila zaslíbení spásy daná učedníkům (v. 24). V závěrečné prosbě pak znovu připomíná smysl svého poslání – totiž dát lidem poznat Otce (v. 25n) a prosí, aby byli všichni uvedeni do společenství života a lásky mezi Otcem a Synem. Jednota s Otcem - zdrojem lásky, se uskutečňuje přítomností Ježíšova Ducha v srdci věřících.

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka