Denní zamyšlení s Písmem

29.5.2020

29. 5. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Následuj mě!“


Zeptal se ho potřetí: „Šimone, (synu) Janův, miluješ mě?“ Petr se zarmoutil, že se ho potřetí zeptal: „Miluješ mě?“, a odpověděl mu: „Pane, ty víš všechno ty víš, že tě miluji!“ Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce! Amen, amen, pravím ti: Dokud jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodils, kam jsi chtěl. Ale až zestárneš, vztáhneš ruce, a jiný tě přepásá a povede, kam nechceš.“ 
                                                     /Jan 21,17-18/

Jen ten, kdo totálně miluje, by měl v církvi vést druhé. I s vědomím rizika, že vztáhne ruce a bude sám odveden, kam nechce…

1. čtení: Sk 25,13b-21
žalm: Žl 103
evangelium: Jan 21,15-19

www.vira.cz

Zobrazeno 724×

Komentáře

Matonick

Dnešní evangelium je zaměřeno na Šimona Petra. Pomocí dvou malých rozhovorů evangelista Jan upřesňuje, že apoštol je povolán vykonávat ve společenství církve pastýřskou službu (v. 15-17) a vydat svědectví prostřednictvím mučednické smrti (v. 18n). Dříve než Pán svěří Petrovi pastýřské poslání nad celou církví, vyžaduje od něj vyznání lásky. To je totiž nezbytný předpoklad k výkonu duchovního vedení. Pán se Petra třikrát ptá, zda jej miluje (v. 15.16.17), a jeho otázky postupně gradují. Důraz, který Ježíš klade na lásku, ukazuje, že láska je nutnou podmínkou k nastolení vztahu synovské oddanosti, který má mít Petr ke svému Pánu.

Matonick

Pastýřská služba je totiž založena na úrovni vztahu důvěry a niterného společenství, který zná jen Pán, jenž dokáže zkoumat srdce člověka. Boží Syn, který dobře zná srdce svého apoštola, rozhoduje tak, že ho pověřuje posláním pást jeho stádo: „Pas moje ovce“ (v. 17c). K pastýřské službě se posléze připojuje i svědectví jeho mučednické smrti. Také Petr musí dokázat svou lásku k Ježíšovi tím, že podobně jako on položí za něj svůj život (Jan 15,13). Úryvek končí redakčními slovy autora tohoto evangelia, která se týkají tématu následování. Poslání církve a každého Pánova učedníka spočívá v jediném – v následování Ježíše, jediného pravého vzoru našeho života, který nás dovede ke spáse.

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka